Helburua: 
Bergarako Udaleko eta beste hainbat erakunde publikotako (Euskadiko beste udalak, Foru Aldundiak, Osakidetza...) zerbitzu telematikoetan identifikatu eta izapideak egiteko, B@kQ
ziurtagiri kualifikatua eskura daiteke Bergarako Udalean.
B@kQ pertsona fisikoak elektronikoki identifikatzeko baliabide bat da, kautotzeko eta sinatzeko aukera ematen duena. Elementu hauek osatzen dute: erabiltzailearen NAN, pasahitza, eta 16 karaktere alfabetiko eta numeriko dituen koordenatu-joko bat.
Ziurtagiria eskuratzeko, IDENTIFIKAZIO PRESENTZIALA behar da; horregatik, beharrezkoa da udaleko Idazkaritzara edo Agorrosinera bertaratzea NANarekin.
Norentzat: 

16 urte beteta eta gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoa duen edonork.

Aurkezteko epea: 

Edozein momentuan.

Helburua: 

Antolatutako ekitaldia baimentzea, segurtasuna eta ingurukoen ongizatea errespetatuz; horretarako legezkoak diren baldintzak jakinarazita eta betearazita.
Herritarrek, eta bereziki Bergarako bizilagunek, heren kultur, jai, kirol edota interes orokorreko ekitaldiak antolatu ahal izateko, lurzoru publikoa erabili ahal izatea eta baita Udalak dituen zenbait instalakuntza edota materialak ere.
Hemen jasotakoa ez da aplikagarri izango araudi propioa duten beste ekintzetan (hileta zibilak, terrazak, kontenedoreak, auzoetako jaiak, etab.)

Norentzat: 

Gizarte, kultura, kirol edo interes orokorreko ekitaldiak antolatzea nahi duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Bereziki, Bergaran antolatzen diren eta Bergarakoak diren irabazi asmorik gabeko herriko talde, elkarte edo eragileak, eta hezkuntza helburua duten ikastetxeak.

Aurkezteko epea: 

Ekitaldia baino hilabete lehenago.
Materiala eskatzea baino ez denean, hamabost egun lehenago.

Orriak