Zure iritzia garrantzitsua da eta horretarako hemen duzu, zuk erabiltzeko, herritarren postontzia. Udalari zeure kexa edo iradokizuna bidaltzeko erabil dezakezu, baita galderaren bat edo informazio-eskariren bat bideratzeko ere, eta, nola ez, udalari eskerrak eman nahi badizkiozu.

Adi: kontuan har ezazu, baldin zure kexa arrisku publikoren bati buruzkoa bada, Udaltzaingoaren 092 (Bergaratik kanpo ari bazara 943 779 106) edo larrialdietako 112 telefonoetan jakinarazi behar duzula.

Hemendik jasotakoak udala hobetzeko irizpide bezala hartu ahal izango dira, baina  ez dute administrazio espedienterik sortuko. Espedientea sortzeko idazkia aurkeztu beharko da Udaleko erregistro orokorrean.

Ikus hemen Udalak nola jokatu duen horien aurrean.

* marka duten atal guztiak derrigor bete beharrekoak dira


Aukeratu zure kontsulta edo komunikazio mota
Adierazi zein departamentutara bideratu nahi duzun zure komunikazioa
Deskriba ezazu, mesedez, zure komunikazioaren zergatia
Nortasun Agiriaren zenbakia, pasaportea, ...
Dokumentu bat baino gehiago erantsi nahi baduzu, ZIP fitxategi batean bilduta igo ditzakezu.
Fitxategiek 24 MB baino gutxiagokoak izan behar dute.
Baimendutako fitxategi motak: jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml zip.
Erantzun mesedez galderari. SPAMa eragozteko baino ez da; barka endredoa.Responda a la pregunta for favor. Se trata de una pregunta para evitar el envío automático de SPAM.

Bergarako Udalak konpromisoa hartzen du datuak behar den moduan babesteko, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatzeko moduko gainerako arauterian ezarritakoaren arabera.