2022-2023 urteetan ogitartekoak eta patata eta antzekoak furgoneta edo ibilgailu batetik saltzeko lurzoruaren okupazioa egiteko baimena emateko prozedura arautzen duen baldintza-plegua (2022/05/04)

Irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitateentzat 2022. urterako ezarri diren dirulaguntza-programen deialdi irekia = Convocatoria abierta de los programas de subvenciones establecidos para 2022 con destino a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Orriak