Tokiko araubidearen legeriak xedatzen duen esparruan, Erregelamendu Organiko honen xedea da Bergarako Udalaren antolaketa eta jarduketa arautzea, eta baita Udalbatzako kideek indarreko legediaren ondorioz dituzten eskubide eta betebeharrak artikulatzeaz gain, herritarrek informazioa jasotzeko eta parte hartzeko dituzten eskubideak artikulatzea ere.

Ordenantza honen helburua da Bergarako Udaleko administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzea, zehazki, honako hauek:

a. Bergarako Udalaren Zerbitzu telematikoen funtzionamendua arautzea.

b. Identifikazio elektronikoko sistemak definitzea.

c. Bergarako Udalaren erregistro elektronikoaren funtzionamendua arautzea.

d. Dokumentu elektronikoen zenbait alderdi definitzea.

Orriak