OBRA ETA ZERBITZUEN BURU PLAZA BETETZEKO DEIALDIA

2014ko azaroaren 27an egindako bigarren frogaren  behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren, azterketaren aurkako erreklamazioak

jaso dira udal honetan.

 Erreklamazioak aztertu eta  erreklamazio idatzian jasotako hainbat  bidezkoak direla eta ontzat eman ditu epaimahaiak eta horren eraginez

behin behineko emaitzak aldatu egiten dira.

Gainera konatuan izanda aurretik emandako puntuazioa  ariketa horretarako aurreikusitako puntuaziora egokitu beharra dagoela

( 10en gainean egindakoa zen eta ariketa horretarako 20 puntu-artekoa jasota zegoen), honen bidez  aho batez onartutako behin betiko emaitzak argitaratzen dira:

NAN

EMAITZA

EMAITZA EGOKITUA

72453105T

1,9

3,8

72461765N

3,05

6,10

72585247F

4,72

9,44

72478408A

6,11

12,22

72469093A

5,55

11,10

15399290P

5,55

11,10

72525451B

3,75

7,50

72512038F

5,00

10

72809310G

2,77

5,54

78933381A

4,16

8,32

15391497N

4,16

8,32

72464347H

3,05

6,10

72457020M

4,72

9,44

44156052P

5,27

10,54

 

Emaitzen berri ematen da eta erabakiak eragin dieten izangaiei, bidezkotzat dituzten alegazioak aurkezteko 10 egun naturaleko epea ematen zaie.

Halaber  jakitera ematen da proba praktikoa  gainditu ahal izateko,  2 ariketetan lortutako gutxieneko puntuazioa 25 puntukoa izan beharko dela

(Ariketa horretarako aurreikusitako puntuazio totalaren erdia).

Horregatik jakitera ematen da ere proba praktikoa urtarrileko hirugarren astera atzeratzen dela,  eta  ordua eta non egingo den aurreko astean emango

da jakitera Web orrian eta iragarki taulan argitara emango delarik.

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se comunica  tambien que la fecha de la prueba practica se retrasa a la tercera semana del mes de enero.

El horario y el lugar de realización se comunicará la semana anterior mediante anuncio en la Web y tablon de anuncios del ayuntamiento

 

 

 

 

 

Bergara, 2014ko abenduaren 15a.

EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK

 

 

 

Arloa: