ZABALOTEGI ARETOKO LAGUNTZAILE… LANPOSTUA BETETZEKO DEIALDIA

 

 

2014ko abenduaren 10ean egindako froga praktikoan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

 

 

 

 

NAN

EMAITZAK

15396834J          

EZ GAI

72314874E          

EZ GAI

16070439V          

17,00

44132943Z          

19,00

15399950R          

19,00

15381500C          

EZ GAI

16069222L          

19,00

15399140L          

EZ GAI

15399141C          

15,25

30688083B          

16,00

15384302Q          

EZ GAI

 

 

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea abenduaren 15era arte izango da.

 

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

 

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

Hurrengo ariketa, psikoteknikoa, Udaleko Iragarki taulan eta WEB orrian argitaratuko den datan egingo da.

 

 

 

 

 

Bergaran, 2014ko abenduaren 10ean.

EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK