OBRA ETA ZERBITZUEN BURU PLAZA BETETZEKO DEIALDIA

 

 

2014ko azaroaren 18an egindako froga teorikoan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

 

 

 

 

 

 

NAN

EMAITZA

72453105T          

5,67

72461765N          

5,67

72585247F          

8,00

72478408A          

8,00

72469093A          

7,00

15399290P          

6,00

72525451B          

6,33

72512038F          

5,00

72809310G          

6,67

78933381A          

7,00

15391497N          

7,00

15399141C          

EZ GAI

72464347H          

5,00

72457020M          

6,33

44156052P           

7,00

 

 

 

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea azaroaren 21era arte izango da.

 

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

 

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

Hurrengo ariketa, teorikoa, datorren azaroaren 27an goizeko 10:00etatik aurrera egingo da.

Unedek Bergaran duen egoitzara etorri beharko dira  izangaiak esandako ordurako.

 

 

 

Bergaran, 2014ko azaroaren 18an.

EPAIMAHAIAREN IDA