JAKINARAZTEN DA 2014ko urriaren 20an Alkate andreak hurrengo dekretu hau eman duela:

 

“Bergarako Udalak Obra eta Zerbi­tzuetako Buruaren lanpostua betetzeko deialdia egin du eta eskaerak aurkezteko epea amaitu denez, aurkeztutako instantzia eta dokumentazioa azterturik, ERABAKI DUT

 

LEHENA: Onartutako eta baztertutakoen izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

·         AGIRRE ITURBE UNAI                               

·         AGUERRE OLAIZOLA, ARGITXU                        

·         ALDABALDETREKU PAGOAGA UNAI                       

·         ALVAREZ MENDOZA ALBERTO                       

·         AMONARRIZ ZUBELDIA, MADDI                        

·         ARRATIBEL ARANBURU, UNAI                         

·         ARREGUI ARREGUI, HODEI                           

·         ARRIETA PERURENA, AITOR                           

·         BEGUIRISTAIN ARIZTIMUÑO, PATXI                   

·         BUENECHEA EIZAGUIRRE, MIREIA                     

·         CAMINOS JAUREGUI, LEIRE                          

·         EGUIARA FDEZ-RIVERA DORLETA                  

·         ESQUISABEL DEL BOSQUE, JON                        

·         ETXEBERRIA GALARZA, IMANOL                       

·         ETXEBERRIA GURRUTXAGA, LUR                       

·         ETXEBERRIA SEGUROLA, MIREIA                      

·         ETXEBERRIA SEGUROLA, NOEMI                       

·         EZENARRO LETE OIHANA                             

·         GARMENDIA PARRA, LEIRE                           

·         HERNANDEZ FERNANDEZ NEREA                       

·         IBARGUENGOITIA GERRICAGOITIA, AITOR              

·         IBARGUREN MENDIZABAL ANE                        

·         INCLAN CONDE, ASIER                              

·         IÑARRA EGUREN AGURTZANE                          

·         IRAZABALBEITIA SOTO EGOITZ                       

·         IRAZABALBEITIA SOTO EGUZKIÑE                     

·         IRIDOY IRURETAGOYENA, XABIER                     

·         ITURBE ZABALO JOSUNE                            

·         IZAGIRRE AGIRRE, HARITZ                          

·         IZAGIRRE,AGIRRE,JON                              

·         JAUREGI LAZKANO, AMAIA                           

·         KORTABARRIA PAREDES IGOR                         

·         LACUNZA LOBAN, NEREA                             

·         LANDA OÑATE RICARDO                              

·         LARRAÑAGA ARIZNABARRETA ELISABET                 

·         LARRAÑAGA UCIN ELISABETE                         

·         LARRIETA ANTON, ANE                              

·         LASA ARRUABARRENA, MARIA                         

·         LEUNDA AYASTUY, DANEL                            

·         LIZARZABURU TRANQUE, MARIA                       

·         MADARIAGA MUJIKA NEREA                           

·         MILICUA ALBIZURI ROBERTO                        

·         OLAIZOLA BARAJUEN, NAIA                          

·         OSA GALARRAGA IBON                               

·         OTEGUI ZABALETA, GARBIÑE                         

·         RETEGI ERRANDONEA, AINHOA                        

·         SORALUZE BALERDI GORKA                          

·         URBIZU URREAGA, AINHOA                           

·         URKIRI LAZKANO, AMETS                            

·         URRUTIA ALTUNA, ARITZ                            

·         VILLA IÑURRITA ZURIÑE                          

·         VITA GARAY, MIGUEL ANGEL                         

·         ZABALA GARCIA, ANDONI 

Onartuak izan badira ere udalak edozein momentutan baldintzak betetzen direla egiaztatzeko konprobaketa lanak egin ditzake.

 

BIGARRENA: Epaimahaia ondorengo hauek osatzea:

 

Lehendakaria: Joseba Aizpurua Lauzirika

            Bokalak:

-          Xabier Yeregi Aramendi, Bergarako udaleko arkitekto aholkularia eta lehendakariaren ordezkoa beste udaletako teknikarien ordezkoa

-          Begoña Salterain Gonzalez, HAEEko ordezkaria hautaketa-saioen azteketarako.

-          Gemma Marquinez Gil, HAEEko ordezkariaren ordezkoa hautaketa-saioen azterketarako.

-          Julian Cabezas Urkiaga, HAEEko ordezkaria euskara frogarako.

-          Garbiñe Doval Garcia, HAEEko ordezkariaren ordezkoa euskara frogarako.

-          Moises Altuna Eguren, Arrasateko Obra eta zerbitzuak eta mantenu saileko  burua.

-          Elizabeth Jauregi Beldarrain, Eskoriatzako obra publikoetako injinari teknikoa

-          Xabier Berridi Iriarte, Oinatiko zerbitzuburua.

-          Joseba Ezpeleta Irizar, komiteko kidea.

-          Felix Irizar Prieto, komiteko kidearen ordezkoa

Idazkaria:

                        Mª Concepción Ugalde Izeta, Bergarako Udaleko behin-behineko Idazkaria.

Goretti Andrinua Iraolagoitia, idazkariaren ordezkoa.

 

HIRUGARRENA: Onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak 10 laneguneko epean aurkeztu ahal izango dira, zerrenda Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da, besterik gabe.

Erreklamazioak aurkeztuko balira, udaletxeko iragarki taulan eta udaleko web orrian argitaratuko den ebazpenaren bitartez erabakiko dira.

 

LAUGARRENA: Izangaiei jakinaraztea oinarriek diotenari jarraituz oposizioaldiko lehen froga azaroaren 18an goizeko 10:00etatik aurrera egingo dela horretarako izangaiek UNEDek Bergaran duen egoitzan (San Martin Agirre plaza).”

 

Ebazpenaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian.

Horretarako bi hilabeteko epea duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun hurrengo egunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako Administrazioarekiko Auzi errekurtsoaren aurretik, berraztertze errekurtsoa jar dezakezu erabakia hartu duen organoaren aurrean hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen duzun hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Dena den, egoki deritzozun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

lege-oinarria: Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c, 116. eta 117. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

 

Bergara, 2014ko urriak 22

IDAZKARIAK