OBRA ETA ZERBITZUETAKO BRIGADARAKO 1. MAILAKO OFIZIAL IGELTSEROEN LAN-POLTSA OSATZEKO DEIALDIA

2014ko urriaren 23an egindako froga praktikoan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

NAN EMAITZAK
15378985N 12,20
15804144Q 15,70
15947842X 17,20
15397091V EZ GAI
72452214Y EZ GAI
15399141C EZ GAI
72484666M 13,20
15975696B EZ GAI

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea urriaren 28a arte izango da.

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.
Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Hurrengo ariketa, eskatutako euskara maila egiaztatzekoa, datorren urriaren 28an goizeko 10:30etatik aurrera egingo da udaletxean.

Bergaran, 2014ko urriaren 23an.
EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK