Deialdiaren xedea:

Obra eta Zerbitzuen brigadarako, aldi baterako eta txandakako kontratuarekin,  obretako peoi espezialista kontratatzeko deialdia.


Izangaien baldintzak:

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:

 1. 16 urte beteta izatea.
 2. Eskolaratze ziurtagiria edo parekoa den titulazio-maila izatea.
 3. B motako gida baimena.
 4. 1.H.E ez derrigorrezkoa.
 5. Martxoaren 24ko 1/1995 errege Dekretu Legegilearen 12 artikuluko 7.atalean jasotako egoeran egotea, hau da, langabezi egoeran egotea edo epe jakinerako kontratua izatea Bergarako Udalarekin.


Instantziak aurkezteko epearen amaiera:

2014ko ekainak 13.

 

Gaitasunaren faseko ariketak

 1. Oposizioaldiko lehen froga uztailaren 18an goizeko 9:00etan egingo da horretarako izangaiek  (kontsultatu onartutakoen zerrenda) UNEDek Bergaran duen egoitzan (San Martin Agirre plaza). Bertan egon beharko dira 08:45etarako.
 2. 2014ko uztailaren 24an egingo den froga praktikoan dokumentu honetan aipatzen diren izangaiak Labegaraietako kiroldegiko sarrera aurrean egon beharko dira adierazten den ordurako.
   

Gaitasunaren faseko ariketen emaitzak

 1. Froga teorikoaren emaitzak.
 2. Froga praktikoaren emaitzak
 3. Kontratazioa eta lan-poltsaren eraketa

 

Oinarriak:

Oinarriak Idazkaritzako bulegoetan, eta hemen.