Deialdi honen helburua da udalak 2024. eta 2025. urteetan bere mendi, baso edo lorategietako lanetan sortu(ko) duen egurra doan ematea. Une bakoitzean emateko dagoen egur-kantitatearen arabera, loteak egingo dira eta zozketatik ateratako lehentasunaren arabera eskainiko dira.

Eskaera aurkeztu ahal izango dute Bergaran erroldatutako pertsona fisikoak, eta baita irabazi asmorik ez izan eta Bergaran egoitza duten pertsona juridikoek ere.

Tramitaziori eta eskaerak egiteari buruzko informazioa hemen.

Eskaerak aurkezteko epea 2024ko martxoaren 15era arte (martxoaren 15a barne).