Bergarako Udalak Bergara 2030 Egin herrixa Plan estrategikoa martxan jarri du.

Plan honen helburua 2030era begira plangintza jasangarri bat adostea da. Herritarrekin eta herriarentzat.

Plangintza hau nazioarte mailan Agenda 2030arekin bat etorriko da, bertan onartutako garapen iraunkorrerako helburuekin.

Plan estrategiko honek 3 urrats nagusi izango ditu, urrats guztiak herritarrekin batera adostu eta konpartituko dira:

1.- Hasierako diagnostikoa egingo da.

           -Bergarako egungo egoeraren argazkia egingo dugu. Diagnostiko hau herritar eta eragileekin kontrastatuko da.

2.- Nolako Bergara nahi dugun definituko da.

           -Definizio hau helburu orokor eta zehatzetan gauzatuko da. Honetan parte hartuko dute:

                     -Udal langileek.

                     -Herritar eta eragileak: elkarrizketak egingo dira, gaikako mahaiak sortu eta bilera irekiak.

3.- Ekintza plana definitu.

           -Helburu estrategikoak → jarduera programak → ekintza zehatzak.

4.- Plangintza aurkeztu eta gizarteratu.