Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 2017 erreziboen ordainketa

Bergarako udalerriko zergapekoei jakinarazten dizuegu Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 2017ko erreziboak ordaintzeko epea, lekuak eta medioak ondokoak direla:

Epea:

        Ø 2017ko urriaren 2tik 2017ko azaroaren 10era

Lekuak eta medioak:

        Ø Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 2017ko azaroaren 10ean.

        Ø Helbideratu gabeko erreziboak, ostera, zergapekoak adierazitako zerga-helbideetara bidaliko dira, eta ondoko moduetako batean egingo da ordainketa:

Orriak