2 ELEKTRIKARI OFIZIALEN LANPOSTUAK BETETZEKO DEIALDIA

 

 

2014ko azaroaren 20an egindako lehen frogan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

 

 

 

 

 

NAN

EMAITZAK/Resultados

15400596A

Ez gai

*18171917P

6,53

44341052L

Ez gai

72472255Z

Ez gai

15379237B

5,19

34102853V

Ez gai

30685400L

Ez gai

72745238X

Ez gai

15375988M

6,53

72449884E

5,06

15379282X

5,46

72567925G

Ez gai

72564513L

6,79

72445903C

5,59

*30679092J

Ez gai

44173093Y

Ez gai

15399140L

7,60

15399141C

7,86

72446588S

5,06

44174356G

Ez gai

44342649Y

5,59

72580259X

Ez gai

* Ez dute eskatutako tituluaren agiria aurkeztu. Azaroaren 28a baino lehen aurkezten ez badute ezingo dute hautaketa prozesuan jarraitu eta apartatuak izango dira.

.

 

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea azaroaren 26ra arte izango da.

 

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

 

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

Hurrengo ariketa, praktikoa, datorren azaroaren 27an jakitera emango den egunean egingo da.

 

Data eta ordua Udaleko Iragarki taulan eta WEB orrian argitaratuko da egun horretan.

 

Bergaran, 2014ko azaroaren 20an.

EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK