JAKINARAZTEN DA 2014ko urriaren 20 Alkate andreak hurrengo dekretu hau eman duela:

“Bergarako Udaleko Zabalotegi aretoko kultur ekintzetarako eta udalak antolatutako beste kultur ekitaldi eta jaialdietarako laguntzailearen lanpostua betetzeko aurkeztutako instantzia eta dokumentazioa azterturik, E R A B A K I  D U T

 

LEHENA: Onartutako eta baztertutakoen izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

IZANGAIAK

ACAITURRI IRAZABAL IÑIGO                         

ALBERDI IÑARRA IRATI                              

ALTUNA GABILONDO AITZOL                          

ANDUEZA IRAZOLA ODEI                             

ARAMBARRI URRETA, ANE                            

ARETXABALETA ZENARRUTZABEITIA, GOTZON            

AZKARATE EGAÑA, Mª BELEN                          

BELTRAN DE GUEVARA AREJOLALEIBA JOSU            

BERNAL D,ARCY, ZALOA                             

BIKUムA NARBAIZA, PAULO                           

BUQUETE UGARTE, GAIZKA                           

CIARSOLO LARRAムAGA JOSE ASIER                    

DURAN BACAICOA ALEXANDER                         

DUÑABEITIA MARTIN, AITOR                         

ELETA ZUDAIRE PEDRO CARLOS                      

ETXEBERRIA LETE, SIMON                           

GARITANO LARRAムAGA, ANDER                        

HARO MUÑOZ ISIDRO                                

HIDALGO BEGUIRISTAIN, MIREN KARMELE               

IBARGUREN ITURRINO JAIONE                        

ILARDUYA IZTUETA MIKEL                           

LABAYEN ARRIBAS ANA AMAIA                        

LADRON URBIETA, AINARA                           

LARRAÑAGA SANTAMARIA, ION                         

LECUBE ITURRIOZ, ENDIKA                          

LOITI LOPEZ ERAITZ                               

MADARIAGA MUGICA, NEREA

MARTINEZ GOMEZ JOKIN                             

MENOR,MENDIA,ALAITZ                              

MORENO PASCUAL, MIKEL                            

MUGICA ETXEZABAL SAIOA                           

OLABARRIA MURPHY NATHAN THOMAS                   

ORGAZ GARCIA IKER                                

OSA GALARRAGA GAIZKA                             

OSA GALARRAGA IBON                               

POLVOROSA MUGICA ASER                            

REMENTERIA SARRIONANDIA, GAIZKA                  

RODRIGUEZ FERNANDEZ IÑIGO                         

RODRIGUEZ GARCIA, YOSU                           

RODRIGUEZ TEJEDOR IOSEBA                         

ROIGE CAMIRUAGA FRANCISCO JAVIER                 

ROIGE DOBAO, ENEKO                               

RUIZ DE AZUA CECEAGA MIKEL                       

SANCHEZ CANTERO URKO                             

SANCHEZ GANTXEGI, IKER                           

UNAMUNZAGA CHINCHURRETA NAGORE                

UNANUE AGUIRREBEITIA MAITE                       

URCELAY LOMILLO, JORGE                           

URIBE-ETXEBERRIA SESMA, GORKA                    

URRUTIA ARRUTI, XABIER                           

Onartuak izan badira ere udalak edozein momentutan baldintzak betetzen direla egiaztatzeko konprobaketa lanak egin ditzake.

 

BIGARRENA: Epaimahaia ondorengo hauek osatzea:

Lehendakaria: Maider Osa Etxebarria

                Bokalak:

-          Iñaki San Jose Loiti Obra eta zerbitzuetako burua.

-          Juan Ramon Garitano Larrañaga, obra eta zerbitzuetako buruaren laguntzailea eta lehendakariaren ordezkoa.

-          Iosu Martin Alkorta Marco, elektrikari arduraduna.

-          Iker Ibarguren Baños-Antigua elektrikari arduradunaren ordezkoa.

-          Maria Teresa Iturri Pildain,HAEEko ordezkaria hautaketa-saioen azteketarako.

-          Maria del Coro Echeverria Garmendia, HAEEko ordezkariaren ordezkoa hautaketa-saioen azterketarako.

-          Julian Cabezas Urkiaga, HAEEKO ordezkaria euskara frogarako.

-          Garbiñe Doval Garcia, HAEEKO ordezkariaren ordezkoa euskara frogarako.

-          Jorge De La Torre De La Torre, teknikaria.

-          Anselmo Calleja Quiñones,Jorge De La Torre De La Torre teknikariaren ordezkoa.

-          Karmelo Alberdi Onraita, kultura programatzailea.

-          Aitor Aranzabal Altuna, komiteko kidea

-          Felix Irizar Prieto, komiteko kidearen ordezkoa.

Idazkaria:

Mª Concepción Ugalde Izeta, Bergarako Udaleko behin-behineko Idazkaria.

Goretti Andrinua Iraolagoitia, idazkariaren ordezkoa.

 

HIRUGARRENA: Onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak 10 egun naturaleko epean aurkeztu ahal izango dira, zerrenda udaleko iragarki taulan eta web orrian argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da, besterik gabe.

Erreklamazioak aurkeztuko balira, 3 egun naturaleko epean udaletxeko iragarki taulan argitaratuko den ebazpenaren bitartez erabakiko dira.

 

LAUGARRENA: Izangaiei jakinaraztea oinarriek diotenari jarraituz oposizioaldiko lehen froga azaroaren 25ean 11:30etatik aurrera egingo dela horretarako izangaiek UNEDek Bergaran duen egoitzan.”

 

Ebazpenaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian.

Horretatako bi hilabeteko epea duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun hurrengo egunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako Administrazioarekiko Auzi errekurtsoaren aurretik, berraztertze errekurtsoa jar dezakezu erabakia hartu duen organoaren aurrean hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen duzun hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Dena den, egoki deritzozun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

lege-oinarria: Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c, 116. eta 117. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

 

Bergara, 2014ko urriaren 29a.

IDAZKARIAK