OBRA ETA ZERBITZUETAKO BRIGADARAKO 1. MAILAKO OFIZIAL IGELTSEROEN LAN-POLTSA OSATZEKO DEIALDIA

2014ko urriaren 16an egindako froga teorikoan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

NAN EMAITZAK
15378985N 5,00
72753587X 7,75
44125584S EZ GAI
15804144Q 5,25
72584301G EZ GAI
15947842X 6
15397091V 5,75
72452214Y 7,75
15399141C 5,00
72484666M 8,00
15372247J EZ GAI
15975696B 5,25

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea urriaren 20a arte izango da.

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.
Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Hurrengo ariketa, praktikoa, datorren urriaren 23an goizeko 08:00etatik aurrera egingo da Labegaraietako polikiroldegian.

Lana egiteko arropa egokia ekarri beharko dute izangaiek.

Bergaran, 2014ko urriaren 16an.
EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK