Espediente zenbakia: 
2024LAAU0003
Deialdiaren xedea: 

Oinarri hauen helburua da kontuhartzaile bat bitarteko funtzionario gisa hautatzeko lehiaketa-oposizio bidez egingo diren hauta probetarako deia egitea –bitarteko funtzionario, harik eta lanpostua karrerako funtzionario batek behin betiko bete arte estatu mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako kontuhartzailetzako lanpostua–.
Aldi berean, prozesu honen ondorioz lan poltsa sortuko da; batetik, kontuhartzaile lanpostua betetzeko, eta bestetik, Diruzain eta arlo ekonomikoko AOT-Administrazio Orokorreko Teknikariaren lanpostua betetzeko edo horren funtzioak egiteko, Bergarako Udalean sortu daitezkeen aldi baterako beharrak betetzeko.

Lanpoltsa: 
bai
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Se resuelve ampliar el plazo de presentación de instancias hasta el 27 de marzo de 2024

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2024-03-25
Oharrak: 

Eskaerak aurkezteko epea 2024/03/27a arte luzatzea erabaki da

Onartu eta baztertuak
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Deialdiaren egoera: