Deskribapena: 

Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena.

Noiztik erakusgai:
2023.eko Otsailaren 03an
Noiz arte erakusgai: 
2023.eko Martxoaren 17an
Oharrak: 
Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la obligación de relacionarse por medios electrónicos en los procesos selectivos de acceso a la condición de personal empleado público del Ayuntamiento de Bergara.