Bergarako soinu-ingurua hobetzeko plana 2017-2022

 1. Udalaren deskribapena

 2. Erreferentziazko lege-testuingurua

 3. Zarata-maparen emaitzen laburpena

 4. Udal mailan zaratarekin lotutako bestelako plan eta programak

 5. KAH gainditzen dituzten eremuen identifikazio eta lehenestea, BABE-n aurreikuspena (babes akustiko bereziko eremuak)

 6. KAH-n gainetikkaltetuetako biztanleriaren murrizketaren aurreikuspena

 7. 2018-2022 tarteko lan -ildoak

 8. Ezarri beharreko neurrien kuantifikazio ekonomikoa

 9. Abia puntuaren agente arduradunen identifikazioa, pertsonak edo erakunde arduradunak ekintza-plana egiteko besteak beste.

 10. Jarraipen-planaren definizioa betetze kompromezu maila balioztatzeko, ekintza-planean ezarritako helburuetan

 11. Informazioa publikora zabaltzean alegazio edo oharren lotura

 

Txostena PDF formatuan : Zatara ekintza plana.pdf