Bergarako Udal Agenda 21eko 5. lerro estrategikoak helburu hau jarri zuen: baliabide naturalen (uraren, lurzoruaren eta energiaren) erabilera eta hondakinen kudeaketa hobetzea eta arrazionalizatzea.

Hori dela eta,