Espediente zenbakia: 
2023LAAU0001
Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Onartu eta baztertuak
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Merituen balorazioa
Epaimahaiaren kontratazio edo izendapen proposamena
Kontratazio erabakia
Deialdiaren egoera: