Espediente zenbakia: 
2021LAAU0001
Deialdiaren xedea: 

Deialdiaren xedea hau da: txanda irekian eta oposizio-lehiaketa bidez, erdi mailako teknikari funtzionario plaza bat behin betiko bete¬tzea, A sailkapen taldekoa (A2 azpitaldea), Administrazio Bereziaren eskalakoa, Teknikarien Azpieskalakoa, Erdi Mailako Teknikarien klasekoa.
Deialdiko lanpostuak derrigorrezko 4. hizkuntza-eskakizuna du eta derrigortasun-data beteta du.
Bergarako Udaleko langileen lan-harremanak arautzen dituen hitzarmenak jasotako Ordainsarien Taulako 11. mailari dagokion ordainsariak jasoko ditu hasiera batean, plaza honen balorazioa egin gabe dagoelako; horrenbestez, plaza eskuratu eta 6 hilabetean lanpostuaren balorazioa egiteko dagokion galdetegia beteko du plaza eskuratzen duenak eta horren emaitzaren edo balorazioaren atzeraeraginak izendapenaren lehen egunetik aplikatuko dira.
Plazaren egutegia eta jarduna lanari egokituko zaio eta goiz eta arratsaldekoa edo/eta goizekoa izango da, plazaren eginkizunen premien araberakoa.

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
GAOn noiz argitaratua: 
2021-02-22
BOEn argitaratua: 
2021-03-04
Eskaera orria: 
Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2021-03-24
Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BETIKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Merituen balorazioa
Epaimahaiaren kontratazio edo izendapen proposamena
Kontratazio erabakia
Deialdiaren egoera: