Espediente zenbakia: 
LAAU/IDA/2017/0005
Deialdiaren xedea: 

Hutsik dagoen Ofizial Ondoko Udaltzaiburu postua betetzea

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
BOEn argitaratua: 
2017-05-15
Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2017-06-07
Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BETIKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Deialdiaren egoera: