Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Bergarako Udaleko azokaren erregelamendu berria egitea. Aurretiazko kontsulta 2022-07-18 2022-08-05
Aurretiazko kontsulta. Ikasleei zuzendutako "Bergara Bizi" bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-06-16 2022-07-06
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-06-15 2022-07-06
Hasierako onarpena. Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantza. 2022-06-09 2022-07-21
Hasierako onarpena. Bergarako Irisgarritasun Planaren hirugarren aldaketako dokumentua. 2022-06-08 2022-07-06
Hasierako onarpena. Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua arautzen duen udal araudia 2022-05-20 2022-07-05
"CoWork Gunea" udal zerbitzuaren erabilera arautzeko araudia. Aurretiazko kontsulta. 2022-05-10 2022-05-31
Bergarako Udaleko Euskara Zerbitzuak kudeatzen dituen programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituzten arautegiak moldatzeko aurretiazko kontsulta. 2022-05-09 2022-05-30
Amillaga 15 eta 19 xehetasun azterketa (Ecenarro Scoop) 2022-05-03 2022-05-30
44. areako 2 eta 3 lur zatien xehetasun azterketa 2022-05-03 2022-05-31
Mendi edo basoetako lanetan sortutako egurra emateko zozketa. Onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda. 2022-03-22 2022-03-25
Eguneko arreta Udal zerbitzua arautzen duen araudia. Aurretiazko kontsulta. 2022-03-17 2022-04-06
2022an dirulaguntzak emateko oinarriak 2022-03-11 2022-04-27
Aurretiazko kontsulta: irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitateentzat dirulaguntzak emateko oinarriak 2022-02-04 2022-02-14
Aurretiazko kontsulta: Bergarako Udalak 2022. urterako enpresa edo ekintzaileentzako ezarri dituen dirulaguntza-programen deialdi irekia 2022-02-04 2022-02-14
Aurretiazko kontsulta: Gazteendako alokairu sozialaren dirulaguntzak emateko oinarriak 2022-02-04 2022-02-14
Aurretiazko kontsulta, Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantzari buruzkoa 2021-10-13 2021-11-05
Narbaiza-Azpikoa baserria berreraikitzeko eskaera 2021-10-13 2021-10-29
Larramendi industrialdeko H lurzatiaren xehetasun azterlanaren dokumentuari hasierako onarpena. 2021-10-13 2021-12-29
Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza 2021-03-02 2021-04-16
Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa 2021-01-25 2021-02-09
Aurre-komunikazio bidezko obretarako udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantza 2020-11-16 2020-12-30
Udal Erregelamendu Organikoaren aldaketa 2020-11-06 2020-11-23
Aurretiazko kontsulta, Bergarako Udalean aurre-komunikazio,bidezko obrek udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantzari buruzkoa 2020-07-21 2020-08-12
Larrialdietarako Udal Laguntzen Ordenantzaren aldaketa 2020-03-09 2020-07-07
Udalerriko Hiri Trafikoko Ordenantzaren aldaketa 2020-02-07 2020-06-09
Larrialdietarako Udal Laguntzen araudia aldatu baino lehen, aurretiko kontsulta publikoa 2020-01-28 2020-02-18
Udalerriko hiri-trafikoko ordenantza aldatu baino lehen, aurretiko kontsulta publikoa egiteko iragarkia 2019-11-13 2019-12-02
Kirol Zertbitzuko Araudia 2019-03-28 2019-04-23
Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-11-08 2018-12-21
Seminarixoko erabilera arautzeko ordenantza 2018-10-09 2018-10-25
Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-09-25 2018-10-17
Bergarako Udaltzaingoaren erregelamendua 2018-07-23 2018-09-05
Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza 2018-07-10 2018-07-19
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza 2018-07-10 2018-07-19
Bergarako emakumeen eta gizonen berdintasunerako kontseiluaren erregelamenduari hasierako onarpena 2018-05-23 2018-06-26
Bergarako Udaltzaingoa arautzeko erregelamendua idatzi aurreo kontsulta publikoa bideratzeko iragarkia 2018-05-04 2018-05-17
Herritarrentzako Arreta Zerbitzua arautzeko ordenantza idatzi aurreko kontsulta publikoa bideratzeko iragarkia 2018-05-03 2018-05-14
Udalerrian obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez lurzoru publikoaren erabilera berezia arautzeko ordenantza. 2018-04-26 2018-05-04
Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Bergarako Udaleko azokaren erregelamendu berria egitea. Aurretiazko kontsulta 2022-07-18 2022-08-05
Aurretiazko kontsulta. Ikasleei zuzendutako "Bergara Bizi" bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-06-16 2022-07-06
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-06-15 2022-07-06
Hasierako onarpena. Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantza. 2022-06-09 2022-07-21
Hasierako onarpena. Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua arautzen duen udal araudia 2022-05-20 2022-07-05
"CoWork Gunea" udal zerbitzuaren erabilera arautzeko araudia. Aurretiazko kontsulta. 2022-05-10 2022-05-31
Bergarako Udaleko Euskara Zerbitzuak kudeatzen dituen programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituzten arautegiak moldatzeko aurretiazko kontsulta. 2022-05-09 2022-05-30
Eguneko arreta Udal zerbitzua arautzen duen araudia. Aurretiazko kontsulta. 2022-03-17 2022-04-06
Aurretiazko kontsulta, Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantzari buruzkoa 2021-10-13 2021-11-05
Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza 2021-03-02 2021-04-16
Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa 2021-01-25 2021-02-09
Aurre-komunikazio bidezko obretarako udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantza 2020-11-16 2020-12-30
Udal Erregelamendu Organikoaren aldaketa 2020-11-06 2020-11-23
Aurretiazko kontsulta, Bergarako Udalean aurre-komunikazio,bidezko obrek udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantzari buruzkoa 2020-07-21 2020-08-12
Larrialdietarako Udal Laguntzen Ordenantzaren aldaketa 2020-03-09 2020-07-07
Udalerriko Hiri Trafikoko Ordenantzaren aldaketa 2020-02-07 2020-06-09
Larrialdietarako Udal Laguntzen araudia aldatu baino lehen, aurretiko kontsulta publikoa 2020-01-28 2020-02-18
Udalerriko hiri-trafikoko ordenantza aldatu baino lehen, aurretiko kontsulta publikoa egiteko iragarkia 2019-11-13 2019-12-02
Kirol Zertbitzuko Araudia 2019-03-28 2019-04-23
Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-11-08 2018-12-21
Seminarixoko erabilera arautzeko ordenantza 2018-10-09 2018-10-25
Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-09-25 2018-10-17
Bergarako Udaltzaingoaren erregelamendua 2018-07-23 2018-09-05
Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza 2018-07-10 2018-07-19
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza 2018-07-10 2018-07-19
Bergarako emakumeen eta gizonen berdintasunerako kontseiluaren erregelamenduari hasierako onarpena 2018-05-23 2018-06-26
Bergarako Udaltzaingoa arautzeko erregelamendua idatzi aurreo kontsulta publikoa bideratzeko iragarkia 2018-05-04 2018-05-17
Herritarrentzako Arreta Zerbitzua arautzeko ordenantza idatzi aurreko kontsulta publikoa bideratzeko iragarkia 2018-05-03 2018-05-14
Udalerrian obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez lurzoru publikoaren erabilera berezia arautzeko ordenantza. 2018-04-26 2018-05-04