Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Azokaren erregelamenduaren aldaketari hasierako onarpena 2024-06-11 2024-07-23
Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko Ordenantza aldaketa bizigarritasunari dagokion ataletan ekainaren 28ko 80/2022 Dekretura egokitzeko 2024-05-22 2024-07-03
Gorlako kantina ustiatzeko deialdia 2024-04-29 2024-05-14
AURRETIAZKO KONTSULTA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ETXEBIZITZEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN GUTXIENEKO BIZIGARRITASUN-BALDINTZAK ETA DISEINU-ARAUAK ARAUTZEN DITUEN EKAINAREN 28KO 80/2022 DEKRETURA EGOKITZEN DA HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ORDENANTZARI 2024-03-21 2024-04-16
LIDL Supermercados SA – Jarduera 2024-02-26 2024-03-26
Fagor Ederlan S COOP – Jarduera larramendin 2023-12-04 2024-01-04
Embalan 3 sistemas de embalaje sl – Jarduera Larramendin 2023-11-24 2023-12-15
A-18 Areako Hiri Antolakuntzako Plan Berezi aldatuari hasiera onarpena 2023-11-08 2023-12-05
A-17 Areako (Mintegi 2-4) Hiri Antolakuntzako Plan Bereziari hasierako onarpena 2023-11-08 2023-12-05
frogarako 2023-08-09 2023-08-31
Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko A-44 Areako urbanizazio proiektuaren dokumentu aldatuari (44-2 exekuzio unitateari dagokionari) HASIERAKO ONARPENA 2023-06-26 2023-07-20
Bergarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko A-44 Areako Plan Bereziaren hasierako onarpena 2023-04-11 2023-05-10
Bergarako Adineko Pertsonen Kontseiluaren erregelamenduaren hasierako onarpena. 2023-02-13 2023-03-27
Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena. 2023-02-03 2023-03-17
Jarduera legeztatzeari buruzko iragarkia. Eusko S.A. 2023-01-16 2023-01-31
Jarduera legeztatzeari buruzko iragarkia. Royde S. Coop. Ltda 2023-01-16 2023-01-31
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautaketa prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzeko ordenantza 2023-01-13 2023-01-26
Bergarako Adineko Pertsonen Kontseilua arautzeko araudiaren aurretiazko kontsulta 2023-01-12 2023-01-25
Hasierako onarpena. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-10-05 2022-11-18
Zinpekogaien zerrenda lortzeko zozketari buruzko iragarkia 2022-09-20 2022-09-30
Hasierako onarpena. Ikasleei zuzendutako “Bergara Bizi” bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-07-27 2022-09-12
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko azokaren erregelamendu berria egitea. 2022-07-18 2022-08-05
Hasierako onarpena. Lankidetza Gunea (cowork gunea) erabiltzeko ordenantza 2022-07-12 2022-08-25
Aurretiazko kontsulta. Ikasleei zuzendutako "Bergara Bizi" bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-06-16 2022-07-06
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-06-15 2022-07-06
Hasierako onarpena. Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantza. 2022-06-09 2022-07-21
Hasierako onarpena. Bergarako Irisgarritasun Planaren hirugarren aldaketako dokumentua. 2022-06-08 2022-07-06
Hasierako onarpena. Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua arautzen duen udal araudia 2022-05-20 2022-07-05
Aurretiazko kontsulta. "CoWork Gunea" udal zerbitzuaren erabilera arautzeko araudia 2022-05-10 2022-05-31
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko Euskara Zerbitzuak kudeatzen dituen programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituzten arautegiak moldatzea 2022-05-09 2022-05-30
Amillaga 15 eta 19 xehetasun azterketa (Ecenarro Scoop) 2022-05-03 2022-05-30
44. areako 2 eta 3 lur zatien xehetasun azterketa 2022-05-03 2022-05-31
Mendi edo basoetako lanetan sortutako egurra emateko zozketa. Onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda. 2022-03-22 2022-03-25
Aurretiazko kontsulta. Eguneko arreta Udal zerbitzua arautzen duen araudia 2022-03-17 2022-04-06
2022an dirulaguntzak emateko oinarriak 2022-03-11 2022-04-27
Aurretiazko kontsulta: irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitateentzat dirulaguntzak emateko oinarriak 2022-02-04 2022-02-14
Aurretiazko kontsulta: Bergarako Udalak 2022. urterako enpresa edo ekintzaileentzako ezarri dituen dirulaguntza-programen deialdi irekia 2022-02-04 2022-02-14
Aurretiazko kontsulta: Gazteendako alokairu sozialaren dirulaguntzak emateko oinarriak 2022-02-04 2022-02-14
Aurretiazko kontsulta, Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantzari buruzkoa 2021-10-13 2021-11-05
Narbaiza-Azpikoa baserria berreraikitzeko eskaera 2021-10-13 2021-10-29
Larramendi industrialdeko H lurzatiaren xehetasun azterlanaren dokumentuari hasierako onarpena. 2021-10-13 2021-12-29
Hasierako onarpena. Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza 2021-03-02 2021-04-16
Aurretiazko kontsulta. Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa 2021-01-25 2021-02-09
Hasierako onarpena. Aurre-komunikazio bidezko obretarako udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantza 2020-11-16 2020-12-30
Aurretiazko kontsulta. Udal Erregelamendu Organikoaren aldaketa 2020-11-06 2020-11-23
Aurretiazko kontsulta, Bergarako Udalean aurre-komunikazio,bidezko obrek udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantzari buruzkoa 2020-07-21 2020-08-12
Hasierako onarpena. Larrialdietarako Udal Laguntzen Ordenantzaren aldaketa 2020-03-09 2020-07-07
Hasierako onarpena. Udalerriko Hiri Trafikoko Ordenantzaren aldaketa 2020-02-07 2020-06-09
Aurretiazko kontsulta. Larrialdietarako Udal Laguntzen araudia aldatu baino lehen 2020-01-28 2020-02-18
Aurretiazko kontsulta. Udalerriko hiri-trafikoko ordenantza aldatu baino lehen 2019-11-13 2019-12-02
Aurretiazko kontsulta. Kirol Zertbitzuko Araudia 2019-03-28 2019-04-23
Hasierako onarpena. Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-11-08 2018-12-21
Aurretiazko kontsulta. Seminarixoko erabilera arautzeko ordenantza 2018-10-09 2018-10-25
Aurretiazko kontsulta. Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-09-25 2018-10-17
Hasierako onarpena. Bergarako Udaltzaingoaren erregelamendua 2018-07-23 2018-09-05
Hasierako onarpena. Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza 2018-07-10 2018-07-19
Hasierako onarpena. Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza 2018-07-10 2018-07-19
Hasierako onarpena. Bergarako emakumeen eta gizonen berdintasunerako kontseiluaren erregelamendua 2018-05-23 2018-06-26
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaltzaingoa arautzeko erregelamendua. 2018-05-04 2018-05-17
Aurretiazko kontsulta. Herritarrentzako Arreta Zerbitzua arautzeko ordenantza 2018-05-03 2018-05-14
Aurretiazko kontsulta. Udalerrian obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez lurzoru publikoaren erabilera berezia arautzeko ordenantza. 2018-04-26 2018-05-04
Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
Azokaren erregelamenduaren aldaketari hasierako onarpena 2024-06-11 2024-07-23
Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
AURRETIAZKO KONTSULTA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN ETXEBIZITZEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIEN GUTXIENEKO BIZIGARRITASUN-BALDINTZAK ETA DISEINU-ARAUAK ARAUTZEN DITUEN EKAINAREN 28KO 80/2022 DEKRETURA EGOKITZEN DA HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ORDENANTZARI 2024-03-21 2024-04-16
Bergarako Adineko Pertsonen Kontseiluaren erregelamenduaren hasierako onarpena. 2023-02-13 2023-03-27
Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena. 2023-02-03 2023-03-17
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko langile publiko izateko hautaketa prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzeko ordenantza 2023-01-13 2023-01-26
Bergarako Adineko Pertsonen Kontseilua arautzeko araudiaren aurretiazko kontsulta 2023-01-12 2023-01-25
Hasierako onarpena. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-10-05 2022-11-18
Hasierako onarpena. Ikasleei zuzendutako “Bergara Bizi” bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-07-27 2022-09-12
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko azokaren erregelamendu berria egitea. 2022-07-18 2022-08-05
Hasierako onarpena. Lankidetza Gunea (cowork gunea) erabiltzeko ordenantza 2022-07-12 2022-08-25
Aurretiazko kontsulta. Ikasleei zuzendutako "Bergara Bizi" bonu-laguntza arautzen duen udal ordenantza 2022-06-16 2022-07-06
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. 2022-06-15 2022-07-06
Hasierako onarpena. Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantza. 2022-06-09 2022-07-21
Hasierako onarpena. Eguneko Arretarako Udal Zerbitzua arautzen duen udal araudia 2022-05-20 2022-07-05
Aurretiazko kontsulta. "CoWork Gunea" udal zerbitzuaren erabilera arautzeko araudia 2022-05-10 2022-05-31
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaleko Euskara Zerbitzuak kudeatzen dituen programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituzten arautegiak moldatzea 2022-05-09 2022-05-30
Aurretiazko kontsulta. Eguneko arreta Udal zerbitzua arautzen duen araudia 2022-03-17 2022-04-06
Aurretiazko kontsulta, Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantzari buruzkoa 2021-10-13 2021-11-05
Hasierako onarpena. Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza 2021-03-02 2021-04-16
Aurretiazko kontsulta. Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa 2021-01-25 2021-02-09
Hasierako onarpena. Aurre-komunikazio bidezko obretarako udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantza 2020-11-16 2020-12-30
Aurretiazko kontsulta. Udal Erregelamendu Organikoaren aldaketa 2020-11-06 2020-11-23
Aurretiazko kontsulta, Bergarako Udalean aurre-komunikazio,bidezko obrek udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantzari buruzkoa 2020-07-21 2020-08-12
Hasierako onarpena. Larrialdietarako Udal Laguntzen Ordenantzaren aldaketa 2020-03-09 2020-07-07
Hasierako onarpena. Udalerriko Hiri Trafikoko Ordenantzaren aldaketa 2020-02-07 2020-06-09
Aurretiazko kontsulta. Larrialdietarako Udal Laguntzen araudia aldatu baino lehen 2020-01-28 2020-02-18
Aurretiazko kontsulta. Udalerriko hiri-trafikoko ordenantza aldatu baino lehen 2019-11-13 2019-12-02
Aurretiazko kontsulta. Kirol Zertbitzuko Araudia 2019-03-28 2019-04-23
Hasierako onarpena. Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-11-08 2018-12-21
Aurretiazko kontsulta. Seminarixoko erabilera arautzeko ordenantza 2018-10-09 2018-10-25
Aurretiazko kontsulta. Etxeko laguntza zerbitzua arautzeko araudia 2018-09-25 2018-10-17
Hasierako onarpena. Bergarako Udaltzaingoaren erregelamendua 2018-07-23 2018-09-05
Hasierako onarpena. Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza 2018-07-10 2018-07-19
Hasierako onarpena. Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza 2018-07-10 2018-07-19
Hasierako onarpena. Bergarako emakumeen eta gizonen berdintasunerako kontseiluaren erregelamendua 2018-05-23 2018-06-26
Aurretiazko kontsulta. Bergarako Udaltzaingoa arautzeko erregelamendua. 2018-05-04 2018-05-17
Aurretiazko kontsulta. Herritarrentzako Arreta Zerbitzua arautzeko ordenantza 2018-05-03 2018-05-14
Aurretiazko kontsulta. Udalerrian obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez lurzoru publikoaren erabilera berezia arautzeko ordenantza. 2018-04-26 2018-05-04
Izenburua Noiz argitaratua Noiz arte erakusgai
frogarako 2023-08-09 2023-08-31