Larramendi poligonoan hondakin ez-arriskutsuen kudeaketari buruzko jarduera ez dela bateragarria hirigintza-araudiarekin jakinarazi zaie interesdunei

Urtarrilaren 31n jakinarazi die Bergarako Udalak Larramendi poligonoko H partzelan jarduera ezarri nahi duen Greene Waste To Energy SL enpresari, Eusko Jaurlaritzako lngurumen Jasangarritasuneko sailburuordetzari, gai horretan alegazioak jarri dituztenei jarduera hori ez datorrela bat aplikatu beharreko hirigintza-araudiarekin.

Orriak