1.- DOKUMENTUAREN EGILEAK

Hiri-Antolamenduko Plan Orokor honen baitan sartzen den Katalogo hau Udaleko Kultura-Batzordetik dator. Udal ondare artistikoaren arduraduna den Xabier Aranburu udal museologoak ikertu eta idatzi du.

2.- KATALOGOAREN EDUKIA

Katalogo honetan jasotzen dira, zerrendatuta, udalerrian babestu nahi diren Ondasun Arkitektonikoak eta Balio Arkeologikoak, bai berez duten balioarengatik, bai bertan aztarna arkeologikoak gordetzen dituztelako. Katalogoa ez dago itxita; udalerrian aurrerantzean antzeman daitezkeen ondasun, gune edo balioak gehitzeko zabalik dago.

3.- ONDASUN ARKITEKTONIKOAK

BA-1 MAILA: KULTURA ONDASUN KALIFIKATU GISA IZENDATUTA DAUDEN ONDASUN HIGIEZINAK

BA-1-A KATEGORIA: MONUMENTU-MULTZOAK

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-1-A/1 Bergarako Hirigune Historikoko Monumentu-Multzoa Ikus 96/2003 Dekretua (EHAA 2003-05-21) 96/2003 Dekretuaren babesaren arabera

Bergarako Hirigune Historikoko Monumentu-Multzoaren barruan, beste batzuen artean honako ondasunak daude:

IZENA KOKAPENA BABES-MAILA
Ariznoako San Pedro eliza   Altuena
Oxirondoko Santa Marina eliza   Altuena
Azedo-Loiola etxea (edo Araoz-Loiola) Arruriaga 4 Altuena
Arrese jauregia edo Kontxa etxea Barrenkalea, 30 Altuena
Aroztegi etxea (edo Eizagirre) Barrenkalea, 7 Altuena
Jauregi etxea Bidekurutzeta, 2 Altuena
Zabala-Ondartza etxea (edo Iturritxo edo Zabala edo Zabala-Iturritxo edo “Banco Guipuzcoano”koa) Bidekurutzeta, 4 Altuena
Moiua-Zuloaga etxea (edo Rocaverdeko markesena edo Moiuabarrena) Bidekurutzeta, 6 Altuena
Egino-Mallea etxea Masterreka, 1 Altuena
Masterrekako dorrea (edo Zuolaga, edo Bereterio, edo Zuloaga-Bereterio etxea) Masterreka, 30 Altuena
Laureaga etxea (edo Izagirre etxea) edo Etxeaundi Urdangarin 4 Altuena
Errotalde jauregia (edo Santa Ana, edo Murua-Balzola, edo Kultura Etxea) Errotalde parkea Altuena
Santa Ana ermita Errotalde parkea Altuena
Udaletxea San Martin Agirre plaza Altuena
Errege Mintegia San Martin Agirre plaza Altuena
Ondartza etxea San Martin Agirre plaza, 2 / Bidekurutzeta, 1. Altuena
Olaso dorrea San Pedro, 2 Altuena
Argizain etxea (edo Azkonatarrena) Arruriaga 6 - 8 Ertaina
Barrenkalea 10eko etxea Barrenkalea, 10 Ertaina
Barrenkalea 11ko etxea (gaur egun, hotela) Barrenkalea, 11 Ertaina
Barrenkalea 25eko etxea Barrenkalea, 25 Ertaina
Irizar edo Urrutia-Ezpila jauregia Barrenkalea, 33 Ertaina
Iturbe etxea Bidekurutzeta, 20 - 22 Ertaina
Untzeta etxea Bidekurutzeta, 46 Ertaina
Goenkalea 3ko etxea Goenkalea, 3 Ertaina
Trinitateko komentua Goenkalea, 6 Ertaina
Usondo etxea (edo Oxirondo etxea) edo Etxetxiki Urdangarin 2 Ertaina
Errekalde jauregia (edo Gaitan de Ayala jauregia, edo Irargi-ren egoitza) Juan Irazabal pasealekua, 1 Ertaina
Ospitale zaharreko kapera Madalena plaza, 2 Ertaina
Eizagirre-Moia etxea (edo Eizagirre-Moiua) San Martin Agirre plaza, 5 / Barrenkalea, 1 Ertaina
Epaitegiko jauregia eta kartzela zaharra San Pedro, 1 Ertaina
Agirrebeña etxea (edo Azkarate-Marutegi) San Pedro, 4 Ertaina
Zubieta 36ko etxea Zubieta, 36 Ertaina
Zubieta 38ko etxea Zubieta, 38 Ertaina
Zubietako zubia (Laureaga jauregiaren ondoan) Deba ibaia / Hirigunea, Zubieta Oinarrizkoa
Oxirondoko zubia (eliza ondoan) Deba ibaia / Hirigunea, Oxirondo Oinarrizkoa
Arruriaga 10eko etxea Arruriaga, 10 Oinarrizkoa
Arruriaga 11ko etxea Arruriaga, 11 Oinarrizkoa
Arruriaga 13ko etxea Arruriaga, 13 Oinarrizkoa
Artekalea 10eko etxea Artekalea, 10 Oinarrizkoa
Artekalea 14ko etxea Artekalea, 14 Oinarrizkoa
Artekalea 15eko etxea Artekalea, 15 Oinarrizkoa
Artekalea 2ko etxea Artekalea, 2 Oinarrizkoa
Artekalea 29ko etxea Artekalea, 29 Oinarrizkoa
Barrenkalea 15eko etxea Barrenkalea, 15 Oinarrizkoa
Barrenkalea 16ko etxea Barrenkalea, 16 Oinarrizkoa
Barrenkalea 31ko etxea Barrenkalea, 31 Oinarrizkoa
Barrenkalea 5eko etxea Barrenkalea, 5 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 23ko etxea Bidekurutzeta, 23 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 24ko etxea Bidekurutzeta, 24 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 26ko etxea Bidekurutzeta, 26 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 27ko etxea Bidekurutzeta, 27 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 28ko etxea Bidekurutzeta, 28 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 36ko etxea (Ramon Maria Lili, 3) Bidekurutzeta, 36 (Ramon Maria Lili, 3) Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 42ko etxea Bidekurutzeta, 42 Oinarrizkoa
Bidekurutzeta 44ko etxea Bidekurutzeta, 44 Oinarrizkoa
Goenkalea 1eko etxea Goenkalea, 1 Oinarrizkoa
Goenkalea 2ko etxea Goenkalea, 2 Oinarrizkoa
Komenio 4ko etxea Komenio, 4 Oinarrizkoa
Masterreka 17ko etxea (jauregia) Masterreka, 17 Oinarrizkoa
Masterreka 19ko etxea Masterreka, 19 Oinarrizkoa
Masterreka 20ko etxea Masterreka, 20 Oinarrizkoa
Masterreka 24ko etxea Masterreka, 24 Oinarrizkoa
San Pedro 1 / Mizpildi 2ko etxea San Pedro, 1 Oinarrizkoa
San Pedro 11ko etxea San Pedro, 11 Oinarrizkoa
San Pedro 12ko etxea San Pedro, 12 Oinarrizkoa
San Pedro 20ko etxea San Pedro, 20 Oinarrizkoa
San Pedro 21eko etxea San Pedro, 21 Oinarrizkoa
San Pedro 5eko etxea San Pedro, 5 Oinarrizkoa
San Pedro 6ko etxea San Pedro, 6 Oinarrizkoa
Zubieta 32ko etxea Zubieta, 32 Oinarrizkoa
Zubieta 46ko etxea Zubieta, 46 Oinarrizkoa
  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-1-A/2 Agirre edo Agarre baserriaren eta garaiaren Monumentu-Multzoa Ikus 86/2004 Dekretua

(EHAA, 2004-05-27)

86/2004 Dekretuak ezarritako babesaren arabera

BA – 1 – B KATEGORIA: MONUMENTUAK

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-1-B /1 Ozaeta jauregia A-8 area

Ikus 180/2002 Dekretua

(EHAA, 2002-08-07)

180/2002 Dekretuaren babesaren arabera
BA-1-B /2 Gabiria dorrea A-18 area

Ikus 247/2002 Dekretua

(EHAA, 2002-10-30)

247/2002 Dekretuaren babesaren arabera
BA-1-B /3 Moiua jauregia A-53 area

Ikus 202/2002 Dekretua

(EHAA, 2002-09-20)

202/2002 Dekretuaren babesaren arabera
BA-1-B /4 Eduegi baserria Ikus 16/2004 Dekretua

(EHAA, 2004-02-04)

16/2004 Dekretuaren babesaren arabera
BA-1-B /5 San Migel Goiaingeruaren eliza A-47 area

Angiozar (/1990 Legearen Lehen Xedapen Gehigarria)

Zaharberritze Zientifikoa, 317/2002 Dekretuaren araberakoa.

Zerrendatutakoez gain, BA-1 mailan sartuko dira, halaber, honako higiezin guztiak: Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) Kultura Ondare Kalifikatu gisa izendatzen dituenak edo izendatzeko espedientea hasteko erabakitzen dituenak. Kultura Ondasun Kalifikatu gisa izendatu edo izendatzeko espedientea hasi eta berehala sartuko dira higiezinak BA-1 maila honetan.

BA-2 MAILA: EUSKAL KULTURA ONDAREAREN INBENTARIO NAGUSIAN INSKRIBATU EDO SARTU DIRELAKO KULTURA ONDASUN IZENDATUTA DAUDEN ONDASUN HIGIEZINAK (KULTURA ONDASUN INBENTARIATUAK)

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-2/1 Artzamendi dorrea Ikus Kultura Sailburuak 1994ko ekainaren 20an eman zuen Agindua

(EHAA, 1994-07-4)

Zaharberritze Kontserbatzailea, 317/2002 Dekretuaren araberakoa.
BA-2/2 Irizar jauregiko lorategia Ikus Kultura Sailburuak 2009ko martxoaren 17an eman zuen Agindua

(EHAA, 2009-04-27)

Zaharberritze Kontserbatzailea, 317/2002 Dekretuaren araberakoa.
BA-2/3 Aritzetako San Migel baseliza Ikus 1994ko urriaren 21eko Agindua

(EHAA, 1994-11-8)

Zaharberritze Kontserbatzailea, 317/2002 Dekretuaren araberakoa.
BA-2/4 Santa Katalina baseliza Ikus Kultura Sailburuak 2000ko uztailaren 5ean eman zuen Agindua

(EHAA, 2000-07-31)

Zaharberritze Kontserbatzailea, 317/2002 Dekretuaren araberakoa.

Zerrendatutakoez gain, BA-2 mailan sartuko dira, halaber, honako higiezin guztiak: Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) Kultura Ondasun Inbentariatu gisa izendatzen dituen guztiak, hau da, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian inskribatu edo sartu direlako Kultura Ondasun izendatzen diren higiezin guztiak. Kultura Ondasun Inbentariatu gisa izendatu eta berehala sartuko dira higiezinak BA-2 maila honetan.

BA-3 MAILA: EUSKAL KULTURA ONDAREAREN INBENTARIO NAGUSIAN INSKRIBATZEKO EDO SARTZEKO ETA, HORREN BIDEZ, KULTURA ONDASUN IZENDATZEKO ESPEDIENTEA HASITA DUTEN ONDASUN HIGIEZINEK.

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-3/1 Orbeandia baserria (Orbe Handia) Ikus Kultura Sailburuordeak 1992ko maiatzaren 27an emandako Ebazpena

(EHAA, 1992-07-13)

Zaharberritze Kontserbatzailea, 317/2002 Dekretuaren araberakoa.

Zerrendatutakoez gain, BA-3 mailan sartuko dira, halaber, honako higiezin guztiak: Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) inbentariatze-espedientea hasten dien higiezinak, hau da, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian inskribatu edo sartzeko eta, horren bidez, Kultura Ondasun izendatzeko espedientea hasita duten higiezin guztiak. Inbentariatze-espedientea hasi eta berehala sartuko dira higiezinak BA-3 maila honetan

BA-4 MAILA: EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO KULTURA ONDASUN IZENDATZEKO PROPOSATZEN DIREN ONDASUN HIGIEZINAK —NAHIZ KALIFIKAZIOAREN BITARTEZ, NAHIZ INBENTARIO NAGUSIAN INSKRIBATUZ—.

  IZENA KOKAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-4/1 Egino baserria Agirre Ikus 1. oharra
BA-4/2 Aumategi jauregia Agirre Ikus 1. oharra
BA-4/3 Gaztelugoikoa baserria Aldaiegia/San Kristobal Ikus 1. oharra
BA-4/4 San Kristobal baseliza Aldaiegia/San Kristobal Ikus 1. oharra
BA-4/5 Aldaiazpikoa baserria Aldaiegia/San Kristobal Ikus 1. oharra
BA-4/6 Amuskibar baserria Aldaiegia/San Kristobal Ikus 1. oharra
BA-4/7 Azkarruntzgañekoa baserria Aldaiegia/San Kristobal Ikus 1. oharra
BA-4/8 Garitano baserria Aldaiegia/San Kristobal Ikus 1. oharra
BA-4/9 Aldekoena baserria Angiozar Ikus 1. oharra
BA-4/10 Irigoienzabala baserria. Angiozar Ikus 1. oharra
BA-4/11 Altzuarangañekoa baserria Angiozar Ikus 1. oharra
BA-4/12 Altuna baserria Angiozar Ikus 1. oharra
BA-4/13 Aranerdikoa baserria Aranerreka Ikus 1. oharra
BA-4/14 Sagastizabal (Haundi) baserria Aritzeta Ikus 1. oharra
BA-4/15 Mendizabal baserria Aritzeta Ikus 1. oharra
BA-4/16 Gaztelu baserria Azkarruntz Ikus 1. oharra
BA-4/17 Azkarruntzeko iturria Azkarruntz Ikus 1. oharra
BA-4/18 Eguren baserria Basalgo Ikus 1. oharra
BA-4/19 Monasteriobide baserria Basalgo Ikus 1. oharra
BA-4/20 Santiago baseliza Basalgo Ikus 1. oharra
BA-4/21 Bergarako Udal Hilerria A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 1. oharra
BA-4/22 Arrizuriaga jauregia A-19 area.- Hiri-lurzorua Ikus 1. oharra
BA-4/23 Mariaren Lagundiko komentua A-23 area.- Hiri-lurzorua Ikus 1. oharra
BA-4/24 Zabalotegiko iturria A-24a area.- Hiri-lurzorua. Zabalotegi kalea Ikus 1. oharra
BA-4/25 Elorregidomiñena baserria Elorregi Ikus 1. oharra
BA-4/26 Elkorobarruti baserria. Elorregi Ikus 1. oharra
BA-4/27 Elkoro baserria Elorregi Ikus 1. oharra
BA-4/28 Iriaungo San Andres eliza: eliza, abadetxea, elizpeak Elosu Ikus 1. oharra
BA-4/29 Gomezkorta baserria Elosu Ikus 1. oharra
BA-4/30 Zupide baserria Goiauzoa Ikus 1. oharra
BA-4/31 Lamariñotorrea baserria (Lamariano- edo Lamarain-torrea) Goiauzoa Ikus 1. oharra
BA-4/32 Labegaraietako xaflarako laminaketa-lantegia A-51 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/33 Labegaraietako lantegi mekanikoa A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/34 Labegaraietako erlojuko pabiloia A-51 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/35 Labegaraietako indar-etxea A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/36 Labegaraietako bulegotarako eraikina A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/37 Txatar-parkea izandakoa —arkupe, garabi eta guzti— (Kiroldegia) A-52 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/38 Labegaraietako Eskola Txikia A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 1. oharra
BA-4/39 Mekolaldetorrea baserria Murinondo Ikus 1. oharra
BA-4/40 Izagirre dorrea edo Izarre Osintxu Ikus 1. oharra
BA-4/41 Laspiurgañekoa baserria Osintxu / Muskiritxu Ikus 1. oharra
BA-4/42 Ozaetako zubia A-7 area.- Hiri-lurzorua. Deba ibaia, Ozaeta. Ikus 1. oharra
BA-4/43 Ondartzako zubia A-7 area.- Hiri-lurzorua, Ondartza baserri ondoan. Ikus 1. oharra
BA-4/44 Murinondoko zubia Deba ibaia / Murinondo Ikus 1. oharra
BA-4/45 Osintxuko zubia A-45 area.- Hiri-lurzorua. Deba ibaia, Osintxu. Ikus 1. oharra
BA-4/46 Irazabal (Haundi) baserria San Juan Ikus 1. oharra
BA-4/47 Irazabaletxeberri baserria San Juan Ikus 1. oharra
BA-4/48 Olariaga baserria San Juan Ikus 1. oharra
BA-4/49 Errotaerdikoa (errota) San Juan Ikus 1. oharra
BA-4/50 Narbaizabolua (errota) San Juan Ikus 1. oharra
BA-4/51 Albitsu baserria Sanantonabat Ikus 1. oharra
BA-4/52 San Anton baseliza Sanantonabat Ikus 1. oharra
BA-4/53 San Paulo eliza Ubera Ikus 1. oharra
BA-4/54 Urteagako iturria A-16a area.- Hiri-lurzorua. Urteaga, 13-15, Mansoneko etxea Ikus 1. oharra

1. OHARRA

BA-4 mailako jarduketak: BA-4 mailako ondasun eta elementuak Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak edo organo eskudunak baloratzen ez dituen bitartean, bertan egingo diren jarduketak 317/2002 Dekretuaren araberako Zaharberritze Zientifikoak edo Zaharberritze Kontserbatzaileak izango dira oinarrian. Kasu zehatz batzuetan, ondasunak kokatuta dauden eremuei buruzko Hirigintza-Fitxetan zehatzago argituko da zeintzuk diren onar daitezkeen jarduketak.

BA-5 MAILA: UDAL MAILAKO BABESA DUTEN ONDASUN HIGIEZINAK

  IZENA KOKAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-5/1 Ozaetako San Martin baseliza Agirre Ikus 2. oharra
BA-5/2 Iturbe baserria Agirre Ikus 2. oharra
BA-5/3 Troskazulo errota Aizpurutxo Ikus 2. oharra
BA-5/4 Abadetxea A-47 area. Hiri-lurzorua. Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/5 Jauregi baserria (Jarei) Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/6 Arregitorrea baserria Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/7 Jauregigañekoa baserria (Jarenekua) Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/8 Zuloetagañekoa baserria (Zulota goikoa) Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/9 Garitano-Altzuaran oinetxea (Angiozar, 20) A-47 area. Hiri-lurzorua. Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/10 Angiozar 10eko etxea A-47 area. Hiri-lurzorua. Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/11 San Bartolome baseliza Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/12 Kanpazarreko San Migel baseliza Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/13 San Bizenti Martiriaren baseliza Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/14 Azkunetako (Arexkurenagako) San Martin baseliza Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/15 Irigoienmatsorriaga baserria Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/16 Otxoa Angiozar etxea edo Garaikoetxea A-47 area. Hiri-lurzorua. Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/17 Elexamendiko (Elizamendiko) Andra Mariaren baseliza Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/18 Irigoienmatsorriaga baserria Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/19 Harraska-iturria Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/20 Beko-Errota Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/21 Bolintxo errota Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/22 Salto-Errota Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/23 Goimendi-Errota (Epeleko errota) Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/24 Angiozarko hilerria Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/25 Velar de Gonsarri sendikoen panteoia Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/26 Garaikoetxea Errenteroarena baserria A-47 area. Hiri-lurzorua. Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/27 Andikoetxe baserria Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/28 Munabeko zubia Angiozar erreka / Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/29 Inizibarko zubia Angiozar erreka / Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/30 Loidiko zubia Angiozar erreka / Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/31 Inizibar – Iru Auzo errotako zubia Angiozar erreka / Angiozar Ikus 2. oharra
BA-5/32 Harrizko gurutzea Angiozar. Hilerritik 50 metrora errekan gora. Ikus 2. oharra
BA-5/33 Zabarte baserria Angiozar / Partaitia Ikus 2. oharra
BA-5/34 Sagastizabaltxiki baserria Aritzeta Ikus 2. oharra
BA-5/35 Trenbideko indar-etxea Trenbide zaharrean, Moiua parean. Ikus 2. oharra
BA-5/36 Neberetako elurzuloa Aranerreka Ikus 2. oharra
BA-5/37 Larrarte baserria Aranerreka / Kokote Ikus 2. oharra
BA-5/38 Angua baserria Aranerreka / Kokote Ikus 2. oharra
BA-5/39 Azkarruntz iturria Azkarruntz Ikus 2. oharra
BA-5/40 Lonbide baserria Basalgo Ikus 2. oharra
BA-5/41 Musika Eskola (Mariaren Lagundiko gunea) A-23 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/42 Musika Eskolarako sarbidea (Mariaren Lagundiko gunea) A-23 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/43 Narbaiza etxea (Urteagakoa) A-16b area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/44 Barrenkalea 19ko etxea Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/45 Urteaga 13 – 15 (Mansoneko etxea) A-16a area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/46 Urteaga 9ko etxea A-16a area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/47 Martoko etxebizitza-multzoa A-9 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/48 Madura etxebizitza-multzoa A-35 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/49 Seminarioko pilotalekua Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/50 Arreseneko Irin-Fabrika A-40b area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/51 E. Urdangarin 1eko etxea A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/52 E. Urdangarin 3ko etxea A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/53 E. Urdangarin 5eko etxea (Mansonekoa) A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/54 Alkabieta 3 eta 5eko etxebizitzetako eraikina A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/55 Barrenkalea 17ko etxea Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/56 Barrenkalea 21eko etxea Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/57 Bidekurutzeta 16ko etxea Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/58 Bidekurutzeta 25eko etxea (lehen 27-29; “Banco de San Sebastián” izandakoa) Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/59 Untzeta etxeko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/60 Mariaren Lagundiko lorategia A-23 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/61 Moiua-Zuloaga (edo Rocaverdeko markesaren) etxeko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/62 Ondartza etxeko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/63 Olaso dorreko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/64 Errekalde jauregiko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/65 Errotalde edo Santa Ana jauregiko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/66 Laureaga etxeko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/67 Usondo etxeko lorategia Hirigune Historikoa Ikus 2. oharra
BA-5/68 Espoloia pasealekua A-19 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/69 Matxiategi 7ko etxebizitzetako eraikina A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/70 Matxiategi 2, 4, 6 eta 8ko etxebizitzetako eraikinak A-38 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/71 Martoko eskola zaharra A-9 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/72 Zubietako eskola A-34 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/73 Etxezarretako zubia Deba ibaia / Bergara – Arrrasate arteko muga; Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/74 San Esteban baseliza Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/75 Aierdiazpikoa baserria Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/76 Barrena baserria Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/77 San Prudentzio eliza Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/78 Gurutze Santuaren santutxua Elosu Ikus 2. oharra
BA-5/79 Iriaun baserria Elosu Ikus 2. oharra
BA-5/80 Elosuko Kalbarioa edo Bide-Gurutzea Elosu Ikus 2. oharra
BA-5/81 Harrizko mahaia, Iriaungo San Andres eliza ondoan. Elosu Ikus 2. oharra
BA-5/82 Zabalotegi baserria A-23 area.- Hiri-lurzorua Ikus 2. oharra
BA-5/83 Errege Mintegiko lorategia Hirigune Historikoa.- “Cuarto nuevo” izenekoaren eta Lascurainen hegalaren artean.- Munibe plaza Ikus 2. oharra
BA-5/84 Ondartza baserria Goiauzoa Ikus 2. oharra
BA-5/85 Ipintza baserria Goiauzoa Ikus 2. oharra
BA-5/86 San Martzial baseliza Goiauzoa Ikus 2. oharra
BA-5/87 Pol-Poleko urak ekartzeko jatorrizko depositua, Iraburun Iraburu Ikus 2. oharra
BA-5/88 Gabiriako arkuak A-18 area.- Hiri-lurzorua. Gabiria dorrearen ondoan. Ikus 2. oharra
BA-5/89 Labegaraietako eliza A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 2. oharra
BA-5/90 Labegaraietako Agirrebeña etxea (Ibarra kalea, 2), Deba gainean duen terraza eta guzti. A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 2. oharra
BA-5/91 Hozteko ur-biltegia (kopa itxurakoa) A-3 area.- Hiri-lurzorua. Labegaraieta. Ikus 2. oharra
BA-5/92 Larraza de Agirre kapera A-38 area.- Hiri-lurzorua. Matxiategiko hilerria Ikus 2. oharra
BA-5/93 Zavala-Villar panteoia A-38 area.- Hiri-lurzorua. Matxiategiko hilerria Ikus 2. oharra
BA-5/94 Sustaeta Elustiza sendiaren panteoia A-38 area.- Hiri-lurzorua. Matxiategiko hilerria Ikus 2. oharra
BA-5/95 Azkona de Labrinua panteoia A-38 area.- Hiri-lurzorua. Matxiategiko hilerria Ikus 2. oharra
BA-5/96 Murinondoko San Blas edo Buruñaoko Andra Mari baseliza Murinondo Ikus 2. oharra
BA-5/97 Agirremekolalde baserria Murinondo Ikus 2. oharra
BA-5/98 Ziarreta baserria Murinondo Ikus 2. oharra
BA-5/99 San Emeterio eta Zeledonio eliza A-45 area.- Hiri-lurzorua. Osintxu. Ikus 2. oharra
BA-5/100 Osintxu-Bolua errota Osintxu Ikus 2. oharra
BA-5/101 Billotegibolua errota Osintxu Ikus 2. oharra
BA-5/102 Atxuriondo errota (Aitz Zuriondo Bolu) Osintxu / Muskiritxu Ikus 2. oharra
BA-5/103 Arando baserria Osintxu / Muskiritxu Ikus 2. oharra
BA-5/104 Olabarri baserria Osintxu / Muskiritxu Ikus 2. oharra
BA-5/105 Gantxegigoiti baserria (Gantxoitti) Osintxu / Muskiritxu Ikus 2. oharra
BA-5/106 Mekoleta baserria Osintxu / Muskiritxu Ikus 2. oharra
BA-5/107 Olako zubia Deba ibaia / Olabarrena Ikus 2. oharra
BA-5/108 Mekolaldeko zubia (Lesarrikoa) Deba ibaia / Mekolalde Ikus 2. oharra
BA-5/109 Zubiate zubia (edo Santo Tomas) Deba ibaia / Amillaga

Bolubarri

Ikus 2. oharra
BA-5/110 Gabiriako zubia (edo San Antoniokoa) A-18 area.- Hiri-lurzorua. Deba ibaia / San Antonio Ikus 2. oharra
BA-5/111 Elorregiko zubia Deba ibaia / Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/112 Urietako zubia Deba ibaia / Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/113 Urietako zubi berria Deba ibaia / Elorregi Ikus 2. oharra
BA-5/114 San Juan Bataiatzailearen baseliza A-56 area.- Hiri-lurzorua. San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/115 San Juan santutxua A-56 area.- Hiri-lurzorua. San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/116 Irazabalgo Santikurutz baseliza (Gurutze Santuarena) San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/117 Ariztizabal baserria San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/118 Elortzabolua errota San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/119 Amatiño baserria San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/120 Narbaitzaboluko zubia San Juan erreka / San Juan Ikus 2. oharra
BA-5/121 “Industrias Linacisoro, S.A.” lantegia A-42 area.- Hiri-lurzorua. Santantonabat Ikus 2. oharra
BA-5/122 Iberdrolaren azpiestazio elektrikoa A-42 area.- Hiri-lurzorua. Santantonabat Ikus 2. oharra
BA-5/123 San Emeterio eta Zeledonio baseliza (San Emeteri, Samatei) Ubera Ikus 2. oharra
BA-5/124 San Paulo santutxua Ubera Ikus 2. oharra
BA-5/125 Harrizko gurutzea, Martoko etxe parean. A-49 area.- Hiri-lurzorua

Ubera

Ikus 2. oharra
BA-5/126 San Emeteriko zubia (Samateikoa) Ubera erreka / Ubera Ikus 2. oharra
BA-5/127 Errotagaineko zubia Ubera erreka / Ubera Ikus 2. oharra
BA-5/128 Altamirako Soledadeko Andra Mariaren serorategia, eta trenbide gaineko zubia. Basarte gainean (Soledadea) Ikus 2. oharra

2. OHARRA

BA-5 mailako jarduketak: BA-5 mailako ondasun edo elementuetan egingo diren jarduketek honakoak errespetatu beharko dituzte: horien bolumetria, kanpoaldeko itxura eta oinarrizko banaketa —tipologikoa nahiz egiturazkoa—, egituraren berezko materiala mantenduz, eta Sendotzeko eta/edo Zaindu eta Apaintzeko jarduketa-kategoriak erreferentziatzat hartuta, 317/2002 Dekretuari jarraituz. Kasu zehatz batzuetan, ondasunak kokatuta dauden eremuei buruzko Hirigintza-Fitxetan zehatzago argituko da zeintzuk diren onar daitezkeen jarduketak.

Zerrendatutakoez gain, BA-5 mailan sartuko dira, halaber, honako higiezin guztiak: Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) Kultura Ondasun Kalifikatu edo Inbentariatu gisa izendatu gabe egonda, Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera Bergarako Udalbatzak interes historiko-artistikokotzat hartzen dituen higiezin guztiak.

BA-6 MAILA: ONDASUN HIGIEZINETAN DAUDEN ETA UDAL MAILAKO BABESA IZANGO DUTEN ELEMENTU BEREZIAK.

  IZENA ELEMENTU BEREZIAK KOKAPENA ESKU-HARTZEAK
BA-6/1 Beretzibarrelkorona baserria. Sarrerako arkua Aldaiegia 3. oharra
BA-6/2 Amuskibarbolua baserria Presa eta kanala Aldaiegia 3. oharra
BA-6/3 Aldaigañekoa baserria Fatxada nagusia, puntu erdiko bi arku eta atariarekin. Aldaiegia 3. oharra
BA-6/4 Bekoetxe baserria A-47 area.- Hiri-lurzorua

Sarrerako arkua

Angiozar 3. oharra
BA-6/5 21 zk.ko etxea A-47 area.- Hiri-lurzorua

Fatxada nagusia

Angiozar 3. oharra
BA-6/6 Errotaberri baserria Puntu erdiko arkua, fatxada nagusian; kanala; presa, ezkerraldeko alboko fatxadan; ur-irteera dinteldua Angiozar 3. oharra
BA-6/7 Garraztegi baserria Puntu erdiko arkua fatxada nagusian Angiozar 3. oharra
BA-6/8 Askasibarbolua baserria Puntu erdiko arkuko sarrera-atea (gaur egun erdiestalita) Angiozar 3. oharra
BA-6/9 Migelena baserria Fatxada nagusia, atarira sartzeko arkuarekin eta harlanduz inguratutako leihoekin; gezileihoak atzeko fatxadan. Angiozar 3. oharra
BA-6/10 Lasarte baserria Sarrerako arkua Angiozar 3. oharra
BA-6/11 Larrañaga baserria Sarrerako arkua Angiozar 3. oharra
BA-6/12 Agurlaetagañekoa baserria Atarira sartzeko arkua, eta bi leiho inguratuak eta moldatuak eskumaldeko alboan. Angiozar 3. oharra
BA-6/13 Agurlaetazpikoa baserria Atarira sartzeko arku handia Angiozar 3. oharra
BA-6/14 Galarragasakona baserria Sarrerako arkua Angiozar 3. oharra
BA-6/15 Iribe (Irube) baserria Sarrerako arkua Angiozar 3. oharra
BA-6/16 Aldatsa baserria Sarrerako arkua Angiozar 3. oharra
BA-6/17 Bolua errota Angiozar errekaren gaineko tunela, errotaren aztarnen azpian Angiozar 3. oharra
BA-6/18 Zabaletazpikoa baserria Fatxada nagusia, sarrerako arkuarekin eta harlanduz inguratutako baoekin. Angiozar 3. oharra
BA-6/19 Aldatxarren errota Kanala; presa; errotaren aztarnak Angiozar 3. oharra
BA-6/20 Plazako iturria Angiozarren Iturriaren aztarnak: harlanduzko aurrealdea, pegarrak edo suilak jartzeko hiru hutsuneak eta alboetako aska biak. A-47 area. Hiri-lurzorua. Angiozar 3. oharra
BA-6/21 Aranbarrenengoa baserria Puntu erdiko arkuzko sarbidea Aranerreka 3. oharra
BA-6/22 Azkarruntzgañekoa baserria Fatxada nagusia eta ataria Azkarruntz 3. oharra
BA-6/23 Azkarruntzazpikoa baserria Fatxada nagusia eta ezkerraldeko albokoa Azkarruntz 3. oharra
BA-6/24 Aldetagañekoa baserria Fatxada nagusia, puntu erdiko arkuekin eta leiho inguratuekin Azkarruntz 3. oharra
BA-6/25 Iribe baserria Fatxada nagusia, atarira sartzeko arkuarekin eta harlanduz inguratutako leihoekin Basalgo 3. oharra
BA-6/26 Iñarra baserria Fatxada, puntu erdiko bi arkurekin, eta ataria Basalgo 3. oharra
BA-6/27 Gallaztegitorrea baserria Fatxada nagusiko armarria Basalgo 3. oharra
BA-6/28 Belastegi baserria Fatxada nagusia eta ataria Basalgo 3. oharra
BA-6/29 Amutxastegi baserria Arkupeko ataria Basalgo 3. oharra
BA-6/30 Barrenkalea 27ko etxea Fatxada nagusia osorik Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/31 Barrenkalea 44ko etxea Armarria Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/32 Bidekurutzeta 11-13ko etxea Armarria Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/33 Bidekurutzeta 15eko etxea (lehengo Idarreta hotela) Fatxada nagusia osorik Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/34 San Pedro 3ko etxea Fatxada nagusia osorik Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/35 San Pedro 7ko etxea Fatxada nagusia osorik Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/36 San Pedro 14ko etxea Fatxada nagusiko beheko solairua Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/37 San Pedro 22ko etxea Fatxada nagusiko beheko solairua Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/38 Masterreka 11ko etxea Fatxada nagusiko beheko solairua Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/39 Masterreka 18ko etxea Fatxada nagusiko beheko solairua eta armarria Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/40 Zubieta 44ko etxea Fatxada nagusia Hirigune Historikoa 3. oharra
BA-6/41 San Martin Agirreren ermitaren aztarnak, Mintegin Gurutzea, armarria eta ateburu grabatua A-12 area. Hiri-lurzorua 3. oharra
BA-6/42 Zalgomendi baserria Fatxada nagusia Elorregi 3. oharra
BA-6/43 Itsuskitza baserria Fatxada nagusia eta modiloien zerrenda Elorregi 3. oharra
BA-6/44 Arizti baserria Fatxada, atarira sartzeko bi arkurekin, harlanduz inguratutako leihoak. Gurutze grabatua duen harlandua. Elorregi 3. oharra
BA-6/45 Egiarazpikoa baserria Sarrerako arkuak Elosu 3. oharra
BA-6/46 Bergaraetxeberri baserria Fatxada nagusia Elosu 3. oharra
BA-6/47 Benta baserria Fatxada nagusia, Jesusen anagramarekin eta Jesusen Bihotzeko behe-erliebea Elosu 3. oharra
BA-6/48 Agirre baserria (Agarre) Sarrerako arkua Elosu 3. oharra
BA-6/49 Elosuko hilerria Hilerrirako sarbidea, grabatutako ateburuarekin Elosu 3. oharra
BA-6/50 Askatsugaiñekoa baserria Ataria eta puntu erdiko bi arku Goiauzoa 3. oharra
BA-6/51 Muriñondogañekoa baserria Sarrerako arkua Murinondo 3. oharra
BA-6/52 Jauregi baserria Armarria Murinondo 3. oharra
BA-6/53 Irazabalbeitia baserria Armarria San Juan 3. oharra
BA-6/54 Aritzabaleta baserria Gezileiho txaranbelduak San Juan 3. oharra
BA-6/55 Narbaitza haundi baserria Gezileiho txaranbelduak San Juan 3. oharra
BA-6/56 Elortza baserria Fatxada nagusiko armarria eta atzeko fatxadako puntu erdiko arkua San Juan 3. oharra
BA-6/57 Lizarralde baserria Fatxada nagusiko armarria San Juan 3. oharra
BA-6/58 Albitsubaso baserria Ojiba-ateak Sanantonabat 3. oharra
BA-6/59 Arimendi baserria Fatxada nagusia, atarira sartzeko puntu erdiko arkuarekin Sanantonabat 3. oharra
BA-6/60 Agirrebeña baserria Fatxada nagusiko arkua Ubera 3. oharra
BA-6/61 Idarragazpikoa baserria Fatxada nagusia Ubera 3. oharra
BA-6/62 Markiegitxiki baserria Puntu erdiko arkua fatxada nagusian Ubera 3. oharra
BA-6/63 Markieginagusi baserria Puntu erdiko arkua fatxada nagusian Ubera 3. oharra
BA-6/64 Idarragagañekoa baserria Fatxada nagusia, puntu erdiko arkuarekin; horren giltzarrian 1843 urtea grabatuta eta zirkulu baten barruan gurutze bat landuta agertzen dira. Giltzarriaren gainean gizaki baten aurpegiaren irudia agertzen da, hazpegi eskematizatuekin. Ubera 3. oharra
BA-6/65 Artiz baserria Atarira sartzeko arkua Ubera 3. oharra
BA-6/66 Martokoa etxea Fatxada nagusia, erromes baten irudia izan daitekeena duen eranskinarekin A-47 area. Hiri-lurzorua. Ubera. 3. oharra

3. OHARRA

BA-6 mailako jarduketak: BA-6 mailako elementu berezietan egingo diren jarduketak 317/2002 Dekretuaren araberako Zaharberritze Zientifikoak edo Zaharberritze Kontserbatzaileak izango dira, eta kasu bakoitzean Bergarako Udalak erabakiko du zein egin.

Zerrendatutako elementu berezi horietaz gain, BA-6 mailan sartuko dira, halaber, honako elementu guztiak: ondasun higiezinetan egonda edo horienak izanda, nolabaiteko interes historiko, artistiko eta/edo kulturala dutelako Bergarako Udalbatzak elementu berezi gisa izendatzen dituenak .

4.- BALIO ARKEOLOGIKOAK

VARQ-1 MAILA: GUNE ARKEOLOGIKO KALIFIKATUAK

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
VARQ-1/1 Elosua-Plazentziako Estazio Megalitikoa (137/2003 Dekretua) Elosu; 137/2003 Dekretuan estazio honetarako mugarritu eta zehaztu zen eremu osoa (EHAA, 2003-07-08). Estazio honen barruan honako megalitoak daude:

Agarreburu trikuharria; Aitzpuruko Zabala trikuharria; Irukurutzeta trikuharria; Keixetako Egiya Hegoaldea trikuharria; Keixetako Egiya Iparraldea tumulua; Kurutzebakar (edo Kutzebakar) tumulua; Maurketa tumulua; Arribiribilleta trikuharria.

137/2003 Dekretuaren babesaren arabera
VARQ-1/2 Udala-Intxortako Estazio Megalitikoa (137/2003 Dekretua) Angiozar; 137/2003 Dekretuan estazio honetarako mugarritu eta zehaztu zen eremu osoa (EHAA, 2003-07-08). Estazio honen barruan honako megalitoak daude: Goinzari Zelaia edo Gorontsarri Zelaia tumulua; Irutontorreta tumulua; Lasartegain tumulua; Tranpaluarri tumulua. 137/2003 Dekretuaren babesaren arabera

Zerrendatutakoez gain, VARQ-1 mailan sartuko dira, halaber, honako gune, eremu edo ondasun guztiak: Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) Gune Arkeologiko Kalifikatu gisa izendatzen dituen guztiak, hau da, Kultura Ondasun Kalifikatu gisa izendatzen diren eta aztertu ahal izateko metodologia arkeologikoa behar duten gune, eremu edo ondasun guztiak. Era berean, VARQ-1 maila honetan sartuta geldituko dira, halaber, aipatutako sailak kalifikazio-espedientea hasteko erabakitzen dituen gune, eremu edo ondasun guztiak ere. Gune Arkeologiko Kalifikatu gisa izendatu, edo izendatzeko espedientea hasi, eta berehala sartuko dira ondasunak VARQ-1 maila honetan.

VARQ-2 MAILA: GUNE ARKEOLOGIKO INBENTARIATUAK

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
VARQ-2/1 Bergarako Hirigune Historikoko Gune Arkeologikoa (Kultura Sailburuak 1998ko otsailaren 12an emandako Agindua) Bergarako hirigunea. Kontuan hartu beharreko gunea: Goenkaleko atzealdetik hasi eta D. Irala kaleraino doan eremu guztia (orubeak, eraikinak, ortuak, karkabak, bide publikoak); horren barruan sartzen dira Artekalea oso-osorik, Barrenkalea hasieratik Irizar pasealekuraino, eta D. Irala kaleko Erdi Aroko ortuak izandakoak; eta hortik kanpo gelditzen dira Deba ibaitik gertuen dauden espaloia eta eraikinak. San Pedro eliza ere barruan sartzen da. Mugapen zehatza: 1998-03-30eko EHAA. Honako hauen arabera: Kultura Sailburuak 1998ko otsailaren 12an emandako Agindua, eta 7/1990 Legearen 45.5 artikulua.

Zerrendatutakoez gain, VARQ-2 mailan sartuko dira, halaber, honako gune, eremu edo ondasun guztiak: Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) Gune Arkeologiko Inbentariatu gisa izendatzen dituen guztiak, hau da, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian inskribatu edo sartu direlako Kultura Ondasun gisa izendatzen diren eta aztertu ahal izateko metodologia arkeologikoa behar duten gune, eremu edo ondasun guztiak. Era berean, VARQ-2 maila honetan sartuta geldituko dira, halaber, aipatutako sailak inbentariatze-espedientea hasteko erabakitzen dituen gune, eremu edo ondasun guztiak ere. Gune Arkeologiko Inbentariatu gisa izendatu, edo izendatzeko espedientea hasi, eta berehala sartuko dira ondasunak VARQ-2 maila honetan.

VARQ-3 MAILA: BALIZKO GUNE ARKEOLOGIKOAK

  IZENA KOKAPENA ETA MUGAPENA ESKU-HARTZEAK
VARQ-3/1 Agirre baserria (Agarre) Agirre; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/2 San Martin etxea (Ozaetako San Martin baseliza izandakoa) Agirre; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/3 Aldaiazpikoa baserria Aldaiegia; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/4 San Kristobal baseliza Aldaiegia; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/5 Amuskibarbolua baserria (errota izandakoa) Aldaiegia; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/6 Kanpazarreko San Migel baseliza Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/7 Lamarain baserria Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/8 San Bartolome baseliza Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/9 Agurlaetagañekoa baserria (Agurlaeta Goikoa) Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/10 Jauregigañekoa baserria (Jarenekua) Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/11 Salto-Errota Angiozar; ikus 4. oharra

Kokapena: errota honetara joateko Angiozarko hilerri ondoko bidea jarraitu behar da; 500 bat metro errekan gora dago

Ikus 5. oharra
VARQ-3/12 Elexamendi edo Elizamendiko baseliza Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/13 Irigoienzabala baserria. Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/14 San Migel Goiaingeruaren eliza (Angiozarko parrokia) Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/15 Bolintxo baserria (errota izandakoa) Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/16 Tours-eko San Martin baseliza, Azkunetan (Arexkurenetan) Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/17 San Bizenti baseliza, Partaitian (Partegoitia edo Partaitti) Angiozar; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/18 Santa Lutzia baserria (baseliza izandakoa) Aranerreka; Ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/19 Aranerdikoa baserria Aranerreka; Ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/20 Aritzetako San Migel baseliza Aritzeta; iIkus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/21 Mendizabal baserria Aritzeta; iIkus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/22 Sagastizabal (Aundi) baserria Aritzeta; iIkus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/23 Sagastizabaltxiki baserria Aritzeta; iIkus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/24 Santa Katalina edo Salbatzailearen baseliza Azkarruntz; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/25 Gallaztegitorrea baserria Basalgo; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/26 Santiago baseliza Basalgo; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/27 Elkoromuño baserria (Elkomiño) Elorregi; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/28 Elkoro baserria Elorregi; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/29 Elkorobarruti baserria. Elorregi; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/30 Arizti baserria Elorregi; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/31 Elorregizar baserria (San Prudentzio Zahar baseliza izandakoa) Elorregi; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/32 Egiarazpikoa baserria Elosu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/33 Narbaizagañekoa baserria (Narbaiza Goikoa) Elosu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/34 Narbaizazpikoa baserria Elosu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/35 Gurutze Santuaren baseliza edo santutxoa Elosu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/36 Iriaun baserria Elosu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/37 Elosuko gaztelua (desagertuta) Elosu; ikus 4. oharra

Kokapena: Elosuko plazatik hasi eta San Andres elizara doan bidetik, eliza eskuma aldera laga; jarraitu bidetik eta, Elosuko hilerria ere eskuma aldera laga ondoren, harkaitz batera iritsiko gara, goialdea laua duen haitz-multzo handi batera, alegia. Tokia hesiz inguratuta dago, eta sartzeko erromaran honakoa dago idatzita: “Gaztelu-Iriaun”.

Kontuan hartu beharreko gunea: harkaitza, horren goialde laua eta inguruko lurrak.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/38 San Adrian baseliza (desagertuta) Elosu; ikus 4. oharra

Kokapena: Iturriberri (Gorla) atsedenlekuan, kantina zaharretik gertu eta zuhaitzek inguratuta, harrizko gurutze bat dago, Letaniako Gurutzia izenekoa.

Kontuan hartu beharreko gunea: gurutzea kokatuta dagoen lurzati zuhaiztua.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/39 Ondartza baserria Goiauzoa; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/40 San Adrian baseliza Goiauzoa; ikus 4. oharra

Kokapena: San Adrian baselizako aztarnak Ondartza baserrian daude, mendebaldeko fatxadari erantsita; garaje moduan erabiltzen dira.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/41 San Martzial baseliza Goiauzoa; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/42 San Joxepe baserria (baseliza eta hilerria izandakoa) Goiauzoa; ikus 4. oharra. Kontuan hartu beharreko gunea: baserria eta atzealdean duen lursaila. Hilerri izandako lursail-zati hori bailara begira dago eta bertatik Santa Marina eliza ikusten da. Ikus 5. oharra
VARQ-3/43 Zupide baserria Goiauzoa; ikus 4. oharra. Ikus 5. oharra
VARQ-3/44 Lamariñotorrea dorretxea (Lamariano edo Lamañao edo Lamaño) Goiauzoa; ikus 4. oharra. Ikus 5. oharra
VARQ-3/45 San Millan baseliza (desagertuta) Goiauzoa; ikus 4. oharra.

Kokapena: Lamariñotorretik gertu zegoen baseliza, "Korrela" izeneko lursail batean, Aizpe baserriaren atzealdean. Partzela horretan, lurrak gorantz egiten duen tokian, argindar-dorre baten ondoan zegoen baseliza. Kontuan hartu beharreko gunea: “Korrela” lursailean, argindar-dorretik hasi eta lursaila amaitu arteko lurrak; eta horiekin batera, pistatik beste aldean dagoen “Eliz-aurrea” izeneko pinudia.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/46 Murinondoko Andra Mariaren baseliza edo San Blas Murinondo; ikus 4. oharra. Kontuan hartu beharreko gunea: gaur egun baselizak hartzen duen tokia jatorrizkoaren zati txikitxo bat baino ez da; izan ere, XIX. mendean, eraikin gehiena etxebizitzarako erabiltzen hasi baitzen. Kontuan hartu beharreko gunea honakoa da: jatorrizko elizaren eraikin eta orube osoa, hau da, gaur egungo baseliza eta erantsitako etxebizitza; eta horiekin batera, ekialdetik eta hegoaldetik eraikina inguratzen duten lurrak ere bai. Ikus 4. oharra
VARQ-3/47 Laspiur indarretxea edo Lazpiur Indarre (errota izandakoa) Osintxu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/48 Laspiur baserria Osintxu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/49 Olabarri baserria Osintxu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/50 Atxuriondo errota eta zerrategia (Haitzuriondo) Osintxu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/51 San Emeterio eta Zeledonio eliza A-45 area.- Hiri-lurzorua

Osintxu; ikus 4. oharra

Ikus 5. oharra
VARQ-3/52 Izagirre baserria (Izarre) Osintxu; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/53 San Anton baseliza (Sanantonabat) Sanantonabat; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/54 San Fauste baserria (baseliza izandakoa) Sanantonabat; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/55 Barruti etxea (Barruti Bolu errota izandakoa) San Juan; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/56 Elortzabolua baserria San Juan; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/57 San Juan baseliza San Juan; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/58 San Pelaio baseliza (desagertuta) San Juan; ikus 4. oharra

Kokapena: Esperantza baserri osteko lursail batean zegoen baseliza. Lursail horri San Pelaio deitzen zaio.

Kontuan hartu beharreko gunea: Esperantza baserriaren atzealdetik 50-75 metrotara dagoen lursaila, baserri bereko eskuma aldetik irteten den bidearen albo bietara.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/59 Irazabalgo Santikurutz baseliza (Gurutze Santuarena) San Juan; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/60 Bolu baserria (Luis Bolu edo Paraola Bolu errota izandakoa) Ubera; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/61 San Emeterio eta Zeledonio baseliza (San Emeteri, Samatei) Ubera; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/62 Errotagain baserria (errota izandakoa) Ubera; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/63 San Paulo eliza Ubera; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/64 Intxaurrondo baserria (Okandi edo Okarandi errota izandakoa) Ubera; ikus 4. oharra

Kontuan hartu beharreko gunea: errotan depositu handia izandakoa; gaur egun horren gainean loreak hazteko berotegi bat dago.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/65 Errege Mintegia Hirigunea; ikus 4. oharra Ikus 5. oharra
VARQ-3/66 Jauregi etxea Hirigunea; ikus 4. oharra. Bidekurutzeta, 2. Ikus 5. oharra
VARQ-3/67 Ondartza etxea Hirigunea; ikus 4. oharra. San Martin Agirre plaza 2, eta Komenio 1. Ikus 5. oharra
VARQ-3/68 Bidekurutzeta 14ko etxea. Hirigunea; ikus 4. oharra.

Kontuan hartu beharreko gunea: orube honen lurrazpia (Bidekurutzeta 14koa), bertan Errenazimentuko Zabala etxea baitzegoen.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/69 Olaso dorrea Hirigunea; ikus 4. oharra. San Pedro, 2. Ikus 5. oharra
VARQ-3/70 Magdalena ospitalea, dagoeneko galduta (Ariznoa plaza) Hirigunea; ikus 4. oharra.

Kontuan hartu beharreko gunea: Epaitegiko eraikina (kartzela zaharra kenduta) eta eraikinaren fatxada nagusiaren ondoan dagoen lorategi-gunea.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/71 Errekalde jauregia Hirigunea; ikus 4. oharra. Juan Irazabal, 1. Ikus 5. oharra
VARQ-3/72 Arrese etxea Hirigunea; ikus 4. oharra. Barrenkalea, 30. Ikus 5. oharra
VARQ-3/73 Santa Ana ermita Hirigunea; ikus 4. oharra. Errotalde parkean dago. Ikus 5. oharra
VARQ-3/74 Egino-Mallea jauregia Hirigunea; ikus 4. oharra. Masterreka, 1. Ikus 5. oharra
VARQ-3/75 Masterrekako dorrea edo Bereterio etxea Hirigunea; ikus 4. oharra. Masterreka, 30. Ikus 5. oharra
VARQ-3/76 Zubieta kaleko 36 zenbakidun etxea eta 38 zenbakidun etxea Hirigunea; ikus 4. oharra. Ikus 5. oharra
VARQ-3/77 Laureaga dorrea edo Etxeaundi Hirigunea; ikus 4. oharra. Ikus 5. oharra
VARQ-3/78 Usondo etxea Hirigunea; ikus 4. oharra. E. Urdangarin, 2. Ikus 5. oharra
VARQ-3/79 Artzamendi dorrea Hirigunea; ikus 4. oharra. Artzamendi, z/g. Ikus 5. oharra
VARQ-3/80 Gabiria dorrea Hirigunea; ikus 4. oharra. Gabiria, 4. Ikus 5. oharra
VARQ-3/81 Ozaeta jauregia Hirigunea; ikus 4. oharra. Zubiaurre, 35. Ikus 5. oharra
VARQ-3/82 Altamirako Soledadeko Andra Mariaren serorategia eta baseliza Hirigunea; ikus 4. oharra.

Kontuan hartu beharreko gunea: batetik, serorategi izandako eraikina (gaur egun etxebizitzak daude bertan), eta bestetik, egun desagertuta dagoen baselizak betetzen zuen lurzatia, hau da, lur-zati txiki bat, serorategitik 20 bat metrotara iparraldera, trenbide zaharraren kontra; zehatz-mehatz, trenbide zaharrak eta Basarte kalera doan zementuzko bideak bat egiten duten tokian bertan, ezker aldean.

Ikus 5. oharra
VARQ-3/83 Zabalotegi baserria Hirigunea; ikus 4. oharra.

Baserria izandako eraikin hau gaur egun Mariaren Lagundiaren komentuko eta ikastetxeko aldagela eta biltegia da.

Ikus 5. oharra

4. OHARRA

VARQ-3 maila honetan 1etik 83ra arte zerrendatu diren Balizko Gune Arkeologikoen kokapenari eta mugapenari buruzko informazio osoa izateko, Kultura Sailburuordeak 1997ko irailaren 17an emandako ebazpenera jo behar da, bertan xedatutakoarekin osatzen baita informazio guztia.

5. OHARRA

VARQ-3 mailako jarduketak: VARQ-3 mailako gune, eremu edo ondasunetan egingo diren jarduketek 7/1990 Legearen 49. artikuluak xedatutakoari jarraitu beharko diote.

Zerrendatutakoez gain, VARQ-3 mailan sartuko dira, halaber, honako gune, eremu edo ondasun guztiak: Hiri-Antolamenduko Plan Orokor hau behin betiko onartzen denetik aurrera Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak (edo organo eskudunak) Balizko Gune Arkeologiko izendatzen dituen guztiak.

VARQ-4 MAILA: GUNE ARKEOLOGIKO KALIFIKATU NAHIZ INBENTARIATU GISA IZENDATZEKO PROPOSATZEN DIREN GUNE ARKEOLOGIKOAK

  IZENA KOKAPENA ESKU-HARTZEAK
VARQ-4/1 Idurioko kobazuloa (Idurixo edo Irurixo) Goiauzoa 7/1990 Legearen 45.5 artikuluak xedatutakoaren arabera.
VARQ-4/2 Iriaungo San Andres eliza Elosu 7/1990 Legearen 45.5 artikuluak xedatutakoaren arabera.
VARQ-4/3 Santa Marina eliza Hirigunea (Oxirondo) 7/1990 Legearen 45.5 artikuluak xedatutakoaren arabera.

Bergara, 2009ko apirila.

ARKITEKTOAK: Javier Yeregui, Luis Pedro Blanco, Eneko Plazaola, Iñigo Imaz.

EranskinaTamaina
PDF icon PDF fitxategia7.54 MB