Jakitera ematen da aurreikusitako ariketa praktikoa datorren apirilaren 6an egingo dela.

Izangai guztiak 08:45erako bertaratu beharko dira udal biltegian, Arruriaga kalea 16an, eta txandaka egingo denez, epaimahaiak adierazitako lekuan egon beharko dira gutxienez arratsaldeko 14:00ak arte.

Jakinarazten da azterketa praktikoa egiteko txanda ariketa teorikoan lortutako puntuazioaren arabera egingo dela, puntuazio txikiena lortu zuenetik hasita. Puntuazio berdina dutenen kasuan, NANaren zenbaki txikiena duenak egingo du lehenago.

Hautagaiak ariketa praktikoa egiteko egoki ikusten duten arroparekin jantzita etorri beharko dira.

Arloa: