Lanpostuen egonkortze-prozesurako atala

6. ebazpena: Irakasle kontratatuen probaldia

5 ebazpena: Lanpostua hartu eta kontratua sinatu

4. ebazpena: Behin betiko kalifikazioak

3. ebazpena: Behin-behineko kalifikazioak

2. ebazpena:  Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

1. ebazpena: Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

Oinarriak:  Lanpostuak egonkortzeko oinarriak GAO

Zuzenketak: Akatsen zuzenketa

Eskabidea betetzeko dokumentua: Eskabidea

Erreklamazioa aurkezteko: inprimakia

Tasa ordainketa: Hautaketa-prozesuan onartua izateko, ezinbestekoa izango da tasa (20,65 euro) ordaindua izatea, norberaren izenean, eta ordainagiria eskabidearekin batera aurkeztea. IBAN ES02 2095 5070 77 1061075577