Deialdia
Lizitazioaren eragilea: 
Bergarako Bihargintza 98 S.A.
Lizitazioaren egoera: 
Adjudikazioa
Adjudikazio organoa: 
BERGARAKO BIHARGINTZA S.A.
Adjudikazio-hartzailea: 
NUEVO SISTEMA MODULAR S.L.
Zenbatekoa: 
290.075,40 euro
Adjudikazio eguna: 
2009-06-16
Kontratazioa
Kontratu-hartzailea: 
NUEVO SISTEMA MODULAR S.L.