2022 eta 2023 urteetan feriekin lurzoru publikoa okupatzeko baldintzen plegua onartu da, eta eskaera egiteko epea zabaldu. 

Interesdunek eskaerak 2021eko azaroaren 29ko 14:30ak baino lehen aurkeztu behar dituzte.

Eskaintzarekin aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintzen Pleguan dago zehaztuta: HEMEN

Eskaerak erregistro elektroniko bidez aurkeztu behar dira: HEMEN

 

Adjudikazioa/Zozketa: 2021eko abenduaren 3an eguerdiko 13:30ean Bergarako Udaletxean lehen solairuan (Alkatetza).