Euskara jakin eta Bergarako hikan berba egitten ikasi nahi badon/badok, hona hemen ikastaro aproposa:
- Oiñarrizkuena ikasteko: 2 orduko 10 saio; martitzen eta eguenetan
- Egutegixa: otsailaren 20xan hasi eta martxoaren 21ian bukatu
- Ordutegixa: 18:30etik 20:30era
- Tokixa: Bergarako Udal Euskaltegixa (Barrenkalea, 33. Irizar jauregixa).
- Preziua: 15 €
- Zeinendako? Euskaraz berba egitten jakin eta Bergarako hitanua ikasteko edota praktikatzeko interesa daukan edozeiñendako.

Izena ematia eta matrikulia:
- Otsailaren 16ra arte emon leike izena.
- Izena emateko, deittu Udal Euskaltegira (943-764453), bertara (Barrenkalea 33, Irizar jauregixa) joan edo euskaltegia@bergara.eus helbidera idatzi.