1. 2017ko irailaren 25ean egindako bilkuraren aktaren onarpena
 2. Alkatearen jakinarazpenak
 3. Aurtengo aurrekontuaren urtarrila eta iraila bitarteko exekuzioaren berri ematea
 4. Berankortasunari eta Ordaintzeko batez besteko epeari (OBBE) buruzko informazioa. 2017-3 epea (Udal administrazioen Fakturen erregistroa eta berankortasuna)
 5. Batzorde informatzaileen lehendakaritza eskuordetuz emandako Dekretuaren berri ematea
 6. 2016/2018 diru-laguntzen plan estrategikoaren aldaketa
 7. Bergarako Txistulari Bandarekin sinatuko litzatekeen hitzarmenaren onarpena
 8. Bergarako Musika Bandarekin sinatuko litzatekeen hitzarmenaren onarpena
 9. Ordenantza fiskalen aldaketa
 10. Bergarako Mizpirualde” adinekoentzako egoitzaren kudeaketa eskualdatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Mizpirualde Zaharren Egoitza Fundazio Publikoaren eta Bergarako Udalaren arteko hitzarmenaren onarpena
 11. Bergarako Udalaren, Mizpirualde Zaharren Egoitza Fundazio Publikoaren eta “Kabia” arteko lankidetza hitzarmenaren onarpena
 12. GZK. Kataluniako Errepublika independentearen aitortzari buruzko mozioa EH Bilduk aurkeztuta
 13. Eskaera eta galderak

 

Departamento: