Udal osoko ez ohizko bilkura 2017-11-15

 1. 2016/2018 diru-laguntzen plan estrategikoaren aldaketaren zuzenketa
 2. Bergarako Musika Bandarekin sinatuko litzatekeen hitzarmenaren onarpena
 3. Irabazik Kataluniaren egoeraren inguruko deklarazio instituzionala
 4. EH Bilduren mozioa Kataluniako Autonomiaren suspentsoa gaitzesteko
 5. Kataluniako independentzia adierazpena dela eta Bergarako Udalaren adierazpena
 6. Azaroak 25eko adierazpena

Udal osoko bilkura 2017-10-30

 1. 2017ko irailaren 25ean egindako bilkuraren aktaren onarpena
 2. Alkatearen jakinarazpenak
 3. Aurtengo aurrekontuaren urtarrila eta iraila bitarteko exekuzioaren berri ematea
 4. Berankortasunari eta Ordaintzeko batez besteko epeari (OBBE) buruzko informazioa. 2017-3 epea (Udal administrazioen Fakturen erregistroa eta berankortasuna)
 5. Batzorde informatzaileen lehendakaritza eskuordetuz emandako Dekretuaren berri ematea
 6. 2016/2018 diru-laguntzen plan estrategikoaren aldaketa
 7. Bergarako Txistulari Bandarekin sinatuko litzatekeen hitzarmenaren onarpena
 8. Bergarako Musika Bandarekin sinatuko litzatekeen hitzarmenaren onarpena
 9. Ordenantza fiskalen aldaketa
 10. Bergarako Mizpirualde” adinekoentzako egoitzaren kudeaketa eskualdatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Mizpirualde Zaharren Egoitza Fundazio Publikoaren eta Bergarako Udalaren arteko hitzarmenaren onarpena
 11. Bergarako Udalaren, Mizpirualde Zaharren Egoitza Fundazio Publikoaren eta “Kabia” arteko lankidetza hitzarmenaren onarpena
 12. GZK. Kataluniako Errepublika independentearen aitortzari buruzko mozioa EH Bilduk aurkeztuta
 13. Eskaera eta galderak

 


Udal osoko bilkura 2017-09-25

 1. 2017ko uztailaren 17an, abuztuaren 31n eta irailaren 8an egindako bilkuren akten onarpena
 2. Alkatearen jakinarazpenak
 3. Garabi-kamioiaren gidari lanpostuaren balorazio berriaren onarpena
 4. Langileen ordainsarien igoeraren onarpena
 5. Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideei dagozkien zarataren mapa estrategiakoei egindako alegazioak baieztatzea
 6. Berankortasunari eta Ordaintzeko batez besteko epeari (OBBE) buruzko informazioa. 2017-2 epea (Udal administrazioen Fakturen erregistroa eta berankortasuna)
 7. Goiauzora doan bide publikoan hobekuntzak egiteko hartu behar den lursailaren dohaineko eskualdatzearen eskaintza, Santa Marina parrokiak egina
 8. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatuko litzatekeen D7 eranskina onartzeko proposamena
 9. Gure Esku Dago-k aurkeztutako mozioa
 10. Kataluniarekin bat, EH Bilduk aurkeztutako mozioa
 11. Glifosatoari eta beste herbizida batzuei buruz Irabazik eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa
 12. Irailaren 8ko bilkuraren aktaren onarpena
 13. Udaleko aurrekontuaren 5. kreditu aldaketaren berri ematea
 14. Udaleko aurrekontuaren 6. kreditu aldakeetaren berri ematea
 15. Eskaerak eta galdera

 


Páginas